MKB Roadshow

Technologie verandert het speelveld in hoog tempo. Het is innoveren of uitsterven. Met kortere levenscycli van bedrijven, snel opkomende nieuwe technologieën en nieuwe business modellen die complete bedrijfstakken transformeren, innoveren steeds meer bedrijven samen. Ondernemerschap viert daarbij hoogtij. Zeeland wil inspelen op deze snel veranderende trends en ontwikkelingen door het ondersteunen en aantrekken van startups en innovatie aanjagen bij bestaande bedrijven voor een toekomstbestendige regio.

Als MKB-ondernemer kunt u een beroep doen op verschillende regelingen, zowel regionaal, nationaal als Europees. In de meeste gevallen zijn dit subsidies bestemd voor innovatie of duurzaamheid, maar er zijn ook alternatieve vormen van financiering mogelijk. Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden van het financieren van uw innovatie. Want door gebruik te maken van de diverse regelingen en subsidies voor innovatieve projecten helpen we niet alleen uw bedrijf vooruit, maar zetten we ook Zeeland op de kaart! Innoveren vraagt iets van u als ondernemer en van uw mensen. Ook dit onderwerp en een concreet aanbod om te werken aan uw innovatievermogen komen aan bod in het programma. Na afloop van de toelichtingen is er volop ruimte om uw vragen of plannen 1 op 1 aan tafel met deskundigen van de betrokken organisaties te bespreken.

MKB subsidie roadshow is een initiatief van Provincie Zeeland, verschillende gemeenten, Impuls Zeeland en Kamer van Koophandel. Meer informatie vind je hier.

Card image cap

Details

Alles over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse ondernemers.