Company Delindy

Compagnie Delindy Communicatie staat voor cultuurmarketing en –communicatie. In de kunst en cultuur, evenementen en festivals, maar ook voor sociaal-culturele projecten en af en toe een uitstapje daarbuiten. Advies en uitvoering.

Ik zet me voor verschillende organisaties in als freelance communicatie adviseur. Van het bepalen van de doelstelling, doelgroep, strategie, actieplannen en in te zetten middelen, tot het gehele project management van de campagne, vormgeving, tekst en beeld, pr, website, social media en evenement. Ik ben een verbinder, hou van Zeeland en ik geloof in cultuur en communicatie als instrumenten voor de groei en ontwikkeling van mensen, organisaties en gebieden.

Voordat ik in januari 2016 ben gestart onder de naam Compagnie Delindy Communicatie heb ik gewerkt voor Cultuurwerf, Vlissingen. Ik heb de communicatie verzorgd voor Bevrijdingsfestival Zeeland, Festival Onderstroom, Wonderstroom, Podium de Piek en de exposities in Willem3.

Dock
Dock is voor mij een fijne werkplek. Voor cultureel ondernemers is het belangrijk innovatief te denken en te doen. Dock stimuleert mij dat ook te doen. Net zoals samenwerken. Juist samenwerken leidt vaak tot de innovatieve oplossingen die in de sociaal culturele branche zo belangrijk zijn.