Klokan

Een tijd geleden, in een wegrestaurant boven de A4, vlakbij Schiphol. Je kan daar mooi over de snelweg kijken. In beide richtingen stond het verkeer muurvast. Zover je kon zien auto’s en nog eens auto’s. De meesten met alleen een bestuurder, geen passagiers.

Het idee was dat er toch wel erg veel mensen dezelfde kant op moeten en dat de files enorm zouden verminderen als meer mensen met elkaar zouden meerijden.

Zo is het initiatief geboren voor een website en later een app voor de smartphone. Inmiddels zijn deze ontwikkeld en operationeel, maar worden nog nauwelijks gebruikt.

Doel is het samenbrengen van passagiers (die een bepaalde kant uit willen) met chauffeurs (die dezelfde kant uit gaan). Zowel ad hoc, zoals bij liften, als ook van te voren gepland, zoals bij carpoolen en meerijden over een langere afstand. Daarmee worden meerdere doelen bereikt. Naast minder auto's op de weg zal er meer ruimte zijn op de parkeerplaats bij de bestemming. Het milieu is geholpen bij minder verkeer. En ook belangrijk: je ontmoet nog eens iemand. Kijk de vele websites en blogs er maar op na: lifters (en hun chauffeurs!) zijn mensen met verhalen.

De begrippen liften en carpoolen komen hier om de hoek kijken. Liften is vanouds ad hoc, vrijblijvend en gratis. Bij carpoolen worden meestal afspraken gemaakt betreffende bestemming, vertrektijd en eventueel financiële bijdragen. Er zijn (door anderen) al diverse pogingen gedaan om een en ander van de grond te krijgen, maar de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Ook hier is/was de lage lokale concentratie van deelnemers één van de problemen. Bij het Facebook initiatief van (Nederlandse) studenten geneeskunde aan de Universiteit van Gent lukt het wel. Een hoge lokale concentratie van deelnemers.

Het gaat om mensen bij elkaar te brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen. Het verschil met een dating-website of marktplaats is (technisch gezien) niet zo groot. Een gemeenschappelijke eigenschap is dat het alleen maar kan werken als er voldoende deelname is en als de mogelijke nadelen van het samenrijden (problemen met plaats, tijd of persoon) zoveel mogelijk worden opgevangen.

Als je als meerijder naar buiten stapt, je bestemming intikt en wacht op een lift, dan moeten in de buurt wel auto’s rondrijden die Klokan aan hebben staan en jou opmerken. Krijg je geen lift, dan heet de app al gauw onbruikbaar. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de kans op succes!

We willen daarom een lokale concentratie van mensen opbouwen die van het systeem gebruik willen maken. De omgeving van b.v. een gemeentehuis, een groot bedrijf, een grote school, een industrieterrein of een ziekenhuis lijkt daarvoor geschikt. Veel auto’s, veel mensen met vervoersbehoefte.

Het inmiddels ontwikkelde systeem omvat servers, websites, server-services en twee apps. Technisch werkt het, alles is "in de lucht", maar is uiteraard voor verbetering vatbaar.

De apps voor Android en iPhone zijn gratis te installeren vanuit de Google Play- en Appstore.