Partners

Partners maken Dockwize

De partners participeren in de kosten voor de realisatie van Dockwize. Voor de opstartfase is voor een periode van vier jaar een bedrag beschikbaar gesteld van ruim 1,6 miljoen euro. 

Dockwize wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid, een Rijksbijdrage, een bijdrage van de Provincie Zeeland van in totaal ruim 1,1 miljoen euro.

Externe financiers

Door bijdragen van deze externe financiers kunnen de kosten voor de startups en groeiers laag blijven. De huurprijzen zijn aantrekkelijk gemaakt en ook de kosten voor coaching en begeleiding worden voor een groot gedeelte vergoed. Netwerkbijeenkomsten en andere evenementen worden door Dockwize georganiseerd en kunnen door de starters kosteloos worden bijgewoond.

Dockwize is mogelijk gemaakt door steun van: