Categorieën Non-entry Challenge

English Categorieën Waarom meedoen? Aanmelden Over Smart Maintenance Labs Over KicMPi 

 
De werkzaamheden in besloten ruimtes zijn divers. De alternatieve oplossingen kunnen dat ook zijn. Deze challenge is daarom opgedeeld in 3 categorieën: voor meetmethoden, lasinspecties en mechanische bewerking. Iedere categorie kent zo zijn eigen uitdagingen en ontwikkelingsniveau. In het kort komt het hierop neer:

  • Categorie 1 - Meetmethodes: Wie kan een technologie ontwikkelen voor veilige en efficiënte inspectiemetingen van besloten ruimtes, zonder deze ruimtes open te hoeven maken?
  • Categorie 2 - Lasinspecties: Wie kan er zorgen voor een methode voor onbemande lasinspecties in besloten ruimtes?
  • Categorie 3 - Mechanische bewerkingen: Wie kan er een oplossing ontwikkelen waarmee mechanische bewerkingen in besloten ruimtes kunnen worden uitgevoerd zonder deze te betreden?
     

Toelichting meetmethodes

1 lq

Uitdagingen

Besloten ruimtes, zoals tanks en vaten, hebben geen oneindig leven. Door veroudering en degradatie komt er een punt waarop vaten of tanks vervangen of gerepareerd moeten worden. Om dat moment van onderhoud of einde levensduur te kunnen bepalen, zijn dikte- en inwendige conditiemetingen nodig en wettelijk vereist. De uitdaging is om dergelijke metingen te kunnen doen zonder de besloten ruimte open te moeten maken.

Ontwikkelingen

Er zijn al diverse experimenten met drones, robots en camera’s gaande om non-entry meetmethodes te ontwikkelen. Ook wordt er al geprobeerd om met NDO (Niet Destructief Onderzoek) aan de hand van sensoren aan de buitenkant van het equipment in combinatie met proces- en labdata over temperatuurwisselingen, druk en niveau, tot betrouwbare conclusies te komen.

Wat jouw oplossing voor een non-entry meetmethode ook is of wordt, het maakt niet uit of deze aansluit op bestaande ontwikkelingen of een geheel nieuwe aanpak betreft. KicMPi staat open voor alle vernieuwende ideeën.

Betrokken asset owner bij deze challenge: 
DSM

Toelichting lasinspecties

2 lq

Uitdagingen

Om de veiligheid van equipment te kunnen waarborgen, is het volgens de wet vereist dat er iedere 10 jaar een inspectie van de lasnaden gedaan wordt. Het gaat daarbij om vlakke lasnaden op verticale en horizontale vlakken en hoeklassen, in besloten ruimtes. De uitdaging is om voor beide situaties een methode te ontwikkelen om de lasnaden 100% te kunnen controleren zonder betreding van de besloten ruimtes. De inspecteur moet de resultaten live en/of achteraf kunnen inzien. Bij voorkeur is de methode daarnaast voorzien op het omgaan met obstakels zoals coils en leidingen en laat hij geen vervuiling achter.

Ontwikkelingen

Smart Maintenance Labs partners hebben al een eerste aanzet gegeven om tot een goede oplossing te komen, maar deze initiatieven zijn nog niet doorontwikkeld. Wat jouw oplossing voor een non-entry lasinspectie ook is of wordt, het maakt niet uit of deze aansluit op bestaande ontwikkelingen of een geheel nieuwe aanpak betreft. Smart Maintenance lab partners staan open voor alle vernieuwende ideeën.

Betrokken asset owner bij deze challenge: 
Dow Chemical

Toelichting mechanische bewerking 

3 lq

Uitdaging

In besloten ruimtes moeten regelmatig mechanische bewerkingen plaatsvinden. Denk aan onderdelen repareren, verwijderen en/of nieuwe monteren. Hierbij komen werkzaamheden kijken als slijpen, demonteren, afvoeren, bouten los- en vastdraaien, lassen en metselen. De uitdaging van deze challenge is dan ook om een generiek platform te ontwikkelen met uitwisselbare gereedschappen waarmee de verschillende werkzaamheden no entry uitgevoerd kunnen worden. De oplossing is gericht op één van de volgende 3 deelgebieden of, bij voorkeur, op al deze deelgebieden:

  1. Lassen uitslijpen en/of herstellen (slijpen, lassen, aanbrengen patch platen)
  2. Weghalen en terugplaatsen bemetseling, ceramische componenten, en leidingen doorzagen en herstellen
  3. Bouten en moeren los en vast maken in reactoren e.d.

Aanvullende aandachtspunten: de werkzaamheden moeten emissie- en stof-arm uitgevoerd worden, het equipment moet door een doorgang van 24” passen en valgevaar is uitgesloten.

Ontwikkelingen

Hoewel er op inspectiegebied al diverse pilots lopen, zijn er op het gebied van non-entry mechanische bewerking nog geen structurele ontwikkelingen bekend. Je begint dus met een blanco canvas.

Betrokken asset owner bij deze challenge: 
Dow Chemical

•••

Klik hier om je aan te melden 


English version  | Aanmelden | Categorieën | Waarom meedoen? | Veelgestelde vragen | Perskit