Voorwaarden

Wanneer je deelneemt aan de Zeeuwind Innovatie Challenge 2022 ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

  • Bij selectie door de jury committeren teams zich aan deelname aan de sessies van de Challenge Weken op [data]
  • Inzendingen, ontvangen ná de deadline of niet conform de voorgeschreven wijze van inzending, worden niet in behandeling genomen.
  • Het is niet mogelijk om met Zeeuwind en/of juryleden te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling een aanmelding.
  • Deelnemers zijn ermee akkoord dat de naam en inhoud van de inzending (niet de begroting) gepubliceerd kunnen worden op o.a. de website, of op andere wijze openbaar gemaakt kunnen worden door of via Dockwize of Zeeuwind
  • Dockwize en Zeeuwind houden zich het recht voor om de (inhoud van de) inzending te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  • Iedere deelnemer stemt ermee in dat tijdens of rondom deelname aan de Challenge een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) worden gemaakt met daarop herkenbare afbeelding van deelnemers en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door Dockwize en Zeeuwindmogen worden gebruikt voor doeleinden, beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.

 

Deelnameregelement/spelregels Zeeuwind Innovatiechallenge

Bekijk het deelnameregelment hier

 

 

Home | Aanmelden | Jury | Aanmeldingen | Deelnemers Challenge Weken |  Winnaars | Veelgestelde vragen | Perskit