Zeeland krijgt in sneltreinvaart een Delta Kenniscentrum; een proeftuin voor de wereld

Vanaf dag één was duidelijk dat het Delta Kenniscentrum in het compensatiepakket voor de marinierskazerne moest komen. Toch vertelde Bernard Wientjes, de architect van het pakket, tijdens de presentatie vorige week dat die ochtend pas de brief was binnengekomen waarin de laatste partij zijn deelname garandeerde. Want vage toezeggingen waren niet genoeg, Wientjes eiste boter bij de vis. De business case van het kennis- en onderwijsinstituut oogt dan ook buitengewoon degelijk. De eerste studenten lijken nog sneller naar Zeeland te komen dan de intercity’s die ze moeten gaan vervoeren.

Het is de droom van de Zeeuwse onderwijsinstellingen die samenwerken onder de noemer Campus Zeeland. Zestien jaar geleden kreeg de provincie voor het eerst een beetje wetenschappelijk onderwijs binnen de grenzen, met de oprichting van het huidige University College Roosevelt. Met het oog op het Joint Research Centre, een laboratorium waarvan ook Scalda en HZ profiteren, werd UCR twee jaar geleden uitgebreid met een departement engineering. De volgende stap moest een kennisinstituut zijn dat zich bezighoudt met vraagstukken die echt van deze tijd zijn en echt Zeeuws: water, voedsel en energie. Maar ja, daarvoor waren tientallen miljoenen euro’s nodig.

Laatste dag

Om precies te zijn: ruim 141 miljoen euro, blijkt uit de stukken van Wientjes. Daarvan komt 68 miljoen uit de 650 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken om Zeeland te compenseren voor het mislopen van de marinierskazerne. De rest komt van de provincie, Europa, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen. Behalve HZ, Scalda en UCR gaat het over de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Als je zo’n enorme financiering binnen drie maanden voor elkaar bokst, is het niet raar dat de laatste toezegging pas op de laatste dag binnenkomt.

1000 nieuwe inwoners

Het Delta Kenniscentrum wordt gevestigd op de Kenniswerf in Vlissingen, maar zal ook activiteiten ontwikkelen in Middelburg, Yerseke en Colijnsplaat. Elk jaar komen er 200 mbo- en hbo-studenten naar Zeeland, die hier twee tot vier jaar blijven. Daar bovenop komen nog eens 80 studenten uit het hoger onderwijs in Zeeland hun master halen. Gemiddeld zullen er 575 extra studenten in Zeeland in wonen, wat een economische waarde vertegenwoordigt van 14,3 miljoen euro per jaar. En tot 2030 zullen ruim 1000 studenten na hun studie in de provincie blijven wonen. Het instituut zelf levert 140 banen op.

Proeftuin

Een reden dat de universiteiten van Utrecht en Wageningen meedoen, is dat het onderzoek van het Delta Kenniscentrum alleen in Zeeland kan worden gedaan. Als je studeert op waterkerende landschappen, duurzaam voedsel uit zee en groene waterstof en je wilt je bevindingen testen in de praktijk, dan moet je hier zijn. Enigszins ronkend wordt in een van de stukken dan ook gesproken van de zuidwestelijke delta als proeftuin voor de wereld.

Kwartiermaker

Die kan er niet snel genoeg komen, vindt Wientjes. Nog dit jaar moet een kwartiermaker de voorbereidingen treffen, zodat het kenniscentrum in 2021 kan beginnen. Dat zal in september zijn, als een nieuw studiejaar aanvangt. Dat is drie maanden voor de extra intercity’s gaan rijden, dus voor studenten zonder kamer is het eerst nog even boemelen.

Kenniswerf tien jaar sneller opgeknapt

Vijftien jaar had de gemeente Vlissingen geraamd voor het verder ontwikkelen van de Kenniswerf. Dankzij de compensatie voor de marinierskazerne kan het nu in vijf. Het Rijk betaalt 15 miljoen euro, Vlissingen 17 miljoen.

Er is zelfs al een kaartje getekend, zij het nog vrij globaal. Het Delta Kenniscentrum is daarop gesitueerd achter het kantoor van het RPCZ, waar nu de hoofdingang is van de HZ. Even verderop, aan de overkant van de straat, komen nieuwe bedrijven en naast het Technum komen test- en demofaciliteiten, ongetwijfeld vooral voor het nieuwe kennisinstituut voor water, voedsel en energie. De impuls voor de Kenniswerf moet op termijn 380 nieuwe banen opleveren, onder meer van start ups en bedrijfjes die zich er vestigen.

Wientjes heeft de compensatiemaatregelen goed aan elkaar geknoopt. Zoals de provincie rekent op geld uit de overdracht van de aandelen van Evides - daar wordt op gestudeerd - om haar bijdrage aan het Delta Kennisinstituut te leveren, zo profiteert de opgeknapte Kenniswerf van het opgeknapte stationsgebied van Vlissingen. De aanpak daarvan is onderdeel van de verbeterde verbindingen die - jawel - het voor studenten makkelijker maken om in Vlissingen te komen.

•••

Bron: PZC 03-07-2020