Privacy

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij -Dockwize- verzamelen en verwerken van onze klanten en contacten. Dockwize waardeert de interesse die u in ons bedrijf en in onze dienstverlening toont door uw bezoek aan onze website of aan onze verwante communicatiekanalen, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- onze social media en/of kanalen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Dockwize verzamelt tijdens uw interactie met ons, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, contact met ons opneemt, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

2. Waarom vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Dat vragen wij van u met de volgende reden:

 • Om onze dienstverlening aan u mogelijk te kunnen maken;
 • Om klanten en relaties gebruik te kunnen laten maken van onze expertise, van onze ervaring en van ons netwerk en om daarmee onze dienstverlening aan u te kunnen aanbieden, te kunnen verbeteren en optimaliseren;
 • Om problemen van klanten en/of met producten en diensten op te lossen;
 • Om informatie aan te vragen over onze dienstverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden, die wij u hebben verteld.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Tijdens uw interactie met Dockwize kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen en deze van u ontvangen. Deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van uw vraag en kunnen bestaan uit:  

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Mailadres;
 • Vestigingsadres.

Per event kunnen andere gegevens gevraagd worden. U vult deze zelf in op het aanmeldformulier.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Dockwize neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dockwize) tussen zit.

5. Hoe lang bewaart Dockwize uw gegevens?

Dockwize bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen, tenzij u uitdrukkelijke toestemming aan ons heeft gegeven, om uw gegevens langer te mogen bewaren. Dockwize bewaart uw gegevens in ieder geval nooit langer dan uw uitdrukkelijke toestemming en nooit langer dan wettelijk gezien voor ons verplicht is.

6. Delen met anderen

Dockwize deelt uw gegevens niet met derde partijen, tenzij uitsluitend met uw uitdrukkelijke instemming en omdat dit delen met derde partijen noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening naar u.

7. Websitebezoek volgen

Op de website van Dockwize worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er een anonieme analyse plaats middels het programma Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dockwize gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

8. Google Analytics

Dockwize maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die we op deze wijze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres IP adres van uw computer) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt Dockwize onder andere de volgende data:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website verlaten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht., of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dockwize heeft hier geen invloed op. Dockwize heeft Google geen toestemming gegeven om via Dockwize verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dockwize heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

10. Uw rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dockwize, Edisonweg 41, 4382 NV te Vlissingen, mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een verzoek indienen via https://dockwize.nl/contact. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

11. Beveiligen

Dockwize neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar- making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dockwize maakt gebruik van een SSL-certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden worden misbruikt.

Wanneer u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van en over de door Dockwize verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

12. Fotografie, beeldmateriaal en pers

In en op het terrein van Dockwize, kan beeldmateriaal gemaakt worden (zoals video en foto). Ook is de pers regelmatig aanwezig tijdens bijeenkomsten. Door de privacyverklaring te tekenen (o.a. bij aanmelding voor een event), gaat u akkoord met het gebruiken van dit beeldmateriaal in onze en/of andere Dockwize uitingen.