Webinar – Zeeuwse sectoren in transitie: from zero to hero - 8 april 2021

Duurzaamheid, we kunnen er niet meer omheen. Verandering is noodzakelijk. Er ontstaan dan ook steeds vaker ondernemingen met de drive om impact te maken voor een betere wereld. Grote voorbeelden zijn Tony’s Chocolonely en De Vegetarische slager. Maar ook jij, als Zeeuwse ondernemer, kunt het verschil maken. Hoe, zul je misschien denken? 

Trendonderzoeken 
Elk jaar onderzoeken tweedejaars Commerciële Economie studenten op verzoek van Dockwize diverse trends binnen een aantal specifieke sectoren. Hierbij zetten ze de Zeeuwse trends af tegen landelijke trends. De onderzoeksvragen zijn opgehaald bij vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: Kennis & Innovatienetwerken van Campus Zeeland. De studenten doen niet alleen desk research maar interviewen ook bedrijven in de sector. Hun resultaten presenteren zij in een webinar op 8 april. Tijdens het webinar geven zij antwoord op de vragen: welke ontwikkelingen spelen er landelijk binnen de sectoren, hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingen in Zeeland en hoe kunnen Zeeuwse ondernemers op deze trends inspelen? 

Webinars vol impactvolle trends
Op donderdag 8 april worden de onderzoeksresultaten door de studenten zelf gepresenteerd tijdens de webinarserie Zeeuwse sectoren in transitie: from zero to hero. Per webinar wordt één trendsectorcombinatie uitgelicht en komen niet alleen de studenten aan het woord maar zal ook een expert uit het werkveld zijn/haar eigen ervaringen en kennis delen. De expert zal zijn reactie op de onderzoeksresultaten geven en delen op welke manier de huidige trends effect hebben op hun sector in Zeeland. Ook is er mogelijkheid voor jou om als kijker vragen te stellen aan zowel de studenten als de experts. 

Programma 
Het programma van de webinarserie ziet er als volgt uit: 

09:30 uur   
Webinar 1 - Eiwittransitie in Zeeland en de omgekeerde keten
Hoe kunnen verkooppunten invloed uitoefenen op het eetgedrag van de consument? 

11:00 uur 
Webinar 2 - Welke plek heeft veiligheid in offshore onderhoud aan Zeeuwse windparken? 
Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van veiligheid binnen het offshore windonderhoud en welke invloed heeft dit op de core business van de dienstverlenende organisaties die hierbij betrokken zijn? 

13:30 uur
Webinar 3 - Circulair bouwen in Zeeland. Hoe ver staan we? 
Welke partijen en samenwerkingsverbanden zijn er landelijk en welke kennis hebben zij over het hergebruiken van bouwmaterialen? 

15:00 uur 
Webinar 4 - Offshore windparken zijn booming, maar is de Zeeuwse arbeidsmarkt er klaar voor? 
Het gaat in deze webinar om de verschuiving in de Zeeuwse offshore windsector van de focus op bouw naar andere thema’s zoals onderhoud en het organiseren van human capital in de regio. Deze verschuiving roept veel vragen op over opleidingen en omscholingen. 

Elke webinar duurt maximaal een uur en is bedoeld voor iedereen die werkt of interesse heeft in de betreffende sectoren.  

Zien we je 8 april bij de webinars? Meld jezelf hier aan!