Provincie trots op SOS-programma

Het SOS-programma van Dockwize wordt gesteund door Provincie Zeeland. Ook in deze tweede ronde, de Bedrijfs-APK, mogen we op hun belangrijke steun rekenen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat legt uit waarom.

“Tijdens de eerste lockdown in 2020 werd duidelijk: we moeten iets doen. Er moest hulp komen voor ondernemers in nood. De manier waarop Dockwize dat destijds heeft gedaan, hoe ze in korte tijd met creativiteit een goed programma wisten te organiseren, heeft indruk op me gemaakt. En ook dit vervolg, de Bedrijfs-APK, past goed bij de tijd van nu. Een tijd waarin de crisis tot een eind lijkt te komen, maar er ook nog steeds ondernemers in crisismodus zitten.

1

Noodhulp én toekomstbestendigheid 

Het eerste SOS Programma was een groot succes en ik vind het goed dat Dockwize er op deze manier een doorstart aan geeft: met oog op noodhulp én toekomstbestendigheid van bedrijven. Het is namelijk belangrijk om te blijven investeren, de geleerde lessen te benutten en vooruit te kijken. 

Signalerende functie 

Voor iedere ondernemer ziet de situatie en behoefte aan hulp er anders uit. Als Provincie hebben we hierin een belangrijke signalerende functie. We zijn dan ook continu met alle sectoren in gesprek, halen op wat er speelt en vertalen dat beleidsmatig naar een aanpak met effect voor de langere termijn. Vervolgens zoeken we de juiste partners erbij voor de uitvoering en stimuleren hen om met creatieve oplossingen te komen. 

Vraaggericht 

Dat is Dockwize wel toevertrouwd. Wat ik erg sterk vind aan hun SOS Programma is dat het vraaggericht is. Er is geen te star kader, er wordt echt flexibel vanuit oplossingen naar iedere hulpvraag gekeken. De ene keer is een doorverwijzing de oplossing, de andere keer pakt het team van Dockwize de hulpvraag zelf op en kijkt men met welke programmaonderdelen de ondernemer het meest gebaat is. 

Trots 

Dit programma laat zien hoe belangrijk maatwerk in de regio is. Het Rijk kwam met steunmaatregelen, toepasbaar voor 85 à 95% van de ondernemers, maar er is altijd een groep die niet voor zo’n regeling in aanmerking komt. Ik ben er trots op dat het ons samen met Dockwize en andere betrokken instellingen is gelukt om daar een Zeeuws instrument voor te ontwikkelen.”

•••

Wil jij aan de slag om je bedrijf toekomstbestendig te maken? Wacht niet langer en klik hier voor meer informatie!