UCR voegt Engineering toe aan curriculum

UCR voegt Engineering toe aan curriculum

Vanaf september 2020 voegt University College Roosevelt een serie vakken in Engineering toe aan het curriculum.

Naast de bestaande vakken in de sociale, geestes –en natuurwetenschappen zullen studenten kunnen kiezen voor vakken uit Mechanical Engineering, Biochemical Engineering, Electrical Engineering en Data Science. Om de integratie soepel te laten verlopen start UCR al in september 2019 met een kleine groep pioniers.

Waarom Engineering aan UCR?

De grote vraagstukken waar de huidige samenleving mee te maken heeft, zijn vaak van globale en complexe aard. Daar uit ontstaat een vraag naar engineers die high-tech oplossingen kunnen bedenken. Echter moeten zij ook rekening houden met vraagstukken over de impact op het milieu, de ethische verantwoording en de sociale acceptatie van bedachte oplossingen kunnen behandelen. Door engineering vakken te combineren met andere UCR vakken zullen studenten hier grondig op worden voorbereid. UCR Engineering zal zich, vanwege onze unieke locatie, vooral richten op water, energie en voedselproductie.

Een project-gestuurd curriculum

Het initiatief voor Engineering is gestart in samenwerking met diverse onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de regio. Het resultaat is een curriculum dat het opdoen van theoretische kennis combineert met het trainen van technische vaardigheden. Ieder semester zullen studenten naast vakken in engineering en andere academische vakgebieden deelnemen aan een project. In deze projecten worden zij uitgedaagd een sociaal relevant probleem aan te pakken en een product of service te ontwikkelen op basis van kennis vergaard in hun theoretische vakken.

De toevoeging van Engineering aan het UCR curriculum is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Rijk, Provincie Zeeland, Gemeente Middelburg en het bedrijfsleven.

Bron: UCR