Boeiende bijeenkomst FieldLab Zephyros bij Dockwize in Vlissingen

Donderdagmorgen, 18 april vond in Dockwize (Vlissingen) een vervolgbijeenkomst plaats van FieldLab Zephyros. Het was een zonnige dag, maar desondanks was de belangstelling weer groot.

Ruim 60 deelnemers werden in de voormalige PZEM energiecentrale geïnformeerd over de laatste stand van zaken van Fieldlab Zephyros. Het ultieme doel van FieldLab Zephyros, zero downtime & zero on-site maintenance voor offshore windparken, was ook de rode draad door het programma van de dag. Momenteel lopen er een vijftal concrete projecten binnen dit onderwerp:

  • AIRTuB (Automatische Inspectie van Turbine Bladen).
  • Zephyros Data Tower.
  • Offshore Wind Bolting.
  • Supply-chain Performance.
  • Nacelle Robotics.

De aanwezigen gingen in groepjes met deze projecten aan de slag. Het idee achter deze sessies was, om uitdagingen en nieuwe ideeën te verzamelen. Uiteindelijk werden aan het einde van de ochtend in pitches de resultaten van de sessies gepresenteerd.

Een van de projecten waar wat uitgebreider bij werd stilgestaan was AIRTuB. Binnen dit project werken op dit moment zestien partijen samen om te komen tot een oplossing voor automatische inspectie van offshore wind turbinebladen. Onder meer moet dit leiden tot de ontwikkeling van een UAV, die de bladen inwendig en uitwendig kan inspecteren. Ook moeten beschadigingen door middel van een printkop gerepareerd kunnen worden. Voor AIRTuB is nu een voorstel tot medefinanciering ingediend bij het RVO voor verdere ontwikkeling van het project.

Los van de FieldLab projecten was er ook ruimte voor een drietal externe sprekers, te weten Stefan de Bruijn, woordvoerder en communicatie manager bij Ørsted, Hilbert Kok van NWEA en Martijn de Ruiter, Strategist - Asset Management Offshore NL bij TenneT.

 

Bron: Energy Port Zeeland