Zeeuws Zilt – Van bedreiging naar kans

Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Deze Zeeuwse lijfspreuk lijkt ook op het lijf geschreven van familie Janse uit Wolphaartsdijk. Met hun akkerbouwbedrijf worstelden ze zich door de uitdagingen van een verziltende akker heen. En ze kwamen boven. Nu spreken we met Hubrecht Janse. Hij worstelde met de toekomst van het bedrijf.

Stel je voor: je hebt een landbouwbedrijf aan de rand van het Veerse Meer. Door een verslechtering van de waterkwaliteit besluit men in dit meer zout water uit de Oosterschelde toe te laten en het waterpeil ‘s winters te verhogen. Dit betekent dat de kweldruk onder jouw akkers hoger wordt en je akkers verzilten. Autsj. Dit gebeurde het landbouwbedrijf van de familie Janse begin deze eeuw. “We zagen het als een enorme bedreiging en onze eerste reactie was dan ook om compensatie te eisen”, vertelt Hubrecht.


Foto: Hubrecht Janse op het land naast de zeekraal

Kans: zeekraal

Gelukkig kwam er een tweede reactie, een betere. “We gingen kijken hoe we van deze bedreiging een kans konden maken en richtten ons onder meer op de teelt van zeekraal.” Niet dat Hubrecht daar nou zoveel verstand van had. “Als ik één keer per jaar zeekraal at, was het veel. Laat staan dat ik wist waar het groeide en hoe het geteeld moest worden.” Hubrecht begon te pionieren. Echt pionieren, want zeekraal telen op land was nog niet eerder gedaan. “Maar dat was niet eens de grootste uitdaging. Het was vooral het vinden van afzetmarkten. De ‘markt’ kende ons niet, geloofden niet dat zeekraal telen kon en dat de zeekraal dezelfde kwaliteit zou hebben.”


Foto: Zeekraal op het land van Hubrecht Janse

Toekomst

Dit is allemaal al historie, want inmiddels heeft Hubrecht samen met zijn broer een bloeiend bedrijf en vindt hun zeekraal gretig aftrek in de foodbranche. Maar Hubrecht kijkt vooruit. “Ik wilde perspectief op de toekomst. Ik vroeg me af: waar wil ik over twintig jaar staan? Ik had allerlei ideeën, bijvoorbeeld zeekraal leveren aan de cosmeticabranche en een doorontwikkeling van de zaadteelt en -verwerking van zeekraal, maar het lukte me niet om deze ideeën concreet te maken en echt stappen te zetten. Alles zat in mijn hoofd, maar niks kwam op papier. En dat heb je toch nodig om keuzes te maken en derden, zoals banken, mee te krijgen.”

Accellerator-programma

Dat was het moment dat Hubrecht, na lang wikken en wegen, besloot aan het Accellerator-programma van Dockwize mee te doen. “In het begin liep ik ertegenaan dat er veelal startups meededen. We spraken een andere taal. Zij gingen enthousiast aan de slag met groei en het uitbouwen van hun prille succes. Maar dat was niet mijn doel. Toen clashte het wel even. Ik dacht er zelfs aan om te stoppen.”

Foto: Hubrecht Janse proeft zijn zeekraal op het land

Keuzes maken en stappen zetten

Maar Hubrecht worstelde en kwam boven. Hij nam de vele adviezen en hulp die de coaches hem boden ter harte en leerde uiteindelijk toch waardevolle lessen. “Het programma heeft me alsnog richting gegeven. Ik heb er nu nog steeds veel aan. Bijvoorbeeld dankzij de kennis over de salesfunnel. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar nu is het heel herkenbaar en helpt het me keuzes te maken en stappen te zetten. Dat was wat ik nodig had.”

Aanpakken

Hubrecht weet nu bijvoorbeeld beter hoe hij zijn idee rondom de cosmeticamarkt kan uitwerken, welke volumes, markten en investeringen hij nodig heeft om de zaadverwerking te professionaliseren en hij denkt na over het aannemen van personeel. “Ik ben nog niet zo ver, maar weet nu wel hoe ik het ga aanpakken. Dat is dankzij het programma. Het was even een worsteling, maar ik ben blij dat ik het programma gevolgd heb.”

Wil jij jouw ondernemingsplan versterken? Dan is het Accelerator programma voor jou! 
Check: www.dockwize.nl/accelerator