Innovatie en ondernemerschap

Het samengaan van delen levert meer op dan de som der delen. 1+1=3. Dat geldt zeker ook voor Dockwize, waarbinnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar enorm versterken.

Kennisinstellingen willen graag dat studenten ondernemerschapsvaardigheden bijleren en in de praktijk aan de slag kunnen met innovatie-ideeën. Bedrijven zijn op hun beurt op zoek naar kennis en onderzoeksvaardigheden voor vraagstukken in hun bedrijf of branche. “Dockwize brengt beide werelden samen”, legt Matthijs Lugtenburg, directeur van Dockwize, uit. John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences hierover: “Binnen HZ stimuleren we ondernemendheid. We hebben er een doorlopende leerlijn voor ontwikkeld. Studenten starten onder meer hun eigen Student Company. HZ werkt daarin samen met Dockwize. Ook kunnen ze binnen HZ afstuderen in hun eigen bedrijf en daarna naadloos overstappen naar Dockwize voor verdere ontwikkeling. We hopen dat ze vervolgens een toegevoegde waarde vormen voor de economische structuurversterking in onze regio.”

Lees het volledige artikel hier.

ZB havenspecial dockwize december2019

•••
Bron: Zeeland Business 'Havens in Business' editie december 2019