Informatiesessie Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling gaat digitaal

De informatiesessie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling die op 31 maart gepland stond is verplaatst naar 7 april 14:00 uur en zal plaatsvinden via een livestream i.v.m. de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis.

online informatiebijeenkomst Zeeland in Stroomversnelling

Over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De regeling wil innovatie in de sterke economische sectoren in onze provincie stimuleren. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren zoals de Kennis-en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling Zeeland in stroomversnelling stimuleert deze netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Door het aanjagen van deze projecten stimuleren we innovatie, bundelen we kennis en bevorderen we samenwerking in en tussen de sectoren.

De regeling kent twee openstellingen:

• Openstelling Haalbaarheidsonderzoeken:
13 maart 2020, 09:00 uur -18 december 2020, 17:00 uur  (doorlopend)

• Openstelling Demonstratieprojecten:
13 maart 2020, 09:00 uur -  7 augustus 2020, 17:00 uur

Online informatiebijeenkomst op 7 april

Om je te informeren over de regeling en te ondersteunen bij het proces van de aanvraag, vindt op dinsdag 7 april een online informatiesessie plaats. Beide openstellingen worden tijdens deze sessie nader toegelicht. Daarnaast krijg je praktische handvatten die je helpen bij het schrijven van een goede aanvraag.

Lees alle informatie over de subsidieregeling én de online informatiebijeenkomst hier.

Meld je hier gratis aan voor de online informatiebijeenkomst