Update van de Zeeuwind innovatiechallenge

De Zeeuwind Innovatie Challenge van 2022 is op zoek naar innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat alle Zeeuwen kunnen meedoen in de energietransitie. Een uitdaging die heel erg actueel is maar ook ontzettend complex. 16 partijen gingen de uitdaging aan en schreven zich in voor deze challenge. We ontvingen de meest uiteenlopende oplossingen. Van het inzetten van tweedehands zonnepanelen tot het collectief verduurzamen van een buurtgebouw. 

Onze jury heeft met belangstelling de inschrijvingen individueel bekeken en beoordeeld. Tijdens het juryberaad zijn deze met de voltallige jury uitvoerig besproken. De uitkomst van dit beraad is dat we het vervolg van de challenge anders insteken dan vooraf bedacht. Sommige aanmeldingen hebben meer tijd nodig om zich verder te ontwikkelen tot een oplossing die uitvoerbaar is. Andere aanmeldingen kunnen direct profiteren van het grote netwerk van Zeeuwind en Dockwize, en sommige aanmeldingen zijn al zo ver klaar dat wij als Zeeuwind enkel nog een klein zetje in de goede richting hoevengeven. Kortom: bij een challenge die zo uitdagend is vraagt het vervolg om maatwerk richting de verschillende aanmeldingen.

Alle deelnemers zijn persoonlijk benaderd over een eventueel vervolg in de Zeeuwind Innovatie Challenge en op welke manier. Als pioniers in de energietransitie moeten we wendbaar zijn en dat doen we ook tijdens deze challenge. We houden je op de hoogte van de vorderingen van de challenge via onze bekende kanalen.   

Hier vind je meer informatie over de challenge: www.dockwize.nl/zeeuwind-innovatie-challenge-2022