Nu in actie, vóórdat het probleem acuut wordt!

Toen David Peters in 2018 Chief Transition Officer werd bij Stedin Groep, was de opgave waar hij voor stond kraakhelder: voorsorteren op de energietransitie door digitaliseren, investeren en verbinden. Nu komt daar nog een extra uitdaging bij: een overvol elektriciteitsnetwerk. Hiervoor schakelt hij graag de hulp van het publiek in.

“Bij de start van mijn functie bestond netcongestie op het elektriciteitsnetwerk nog niet”, begint David. “Als netwerkbedrijf en netbeheerder richtten we ons vooral op digitalisering van onze processen en marktinteractie, nieuwe investeringsprogramma’s om mee te kunnen bewegen met ontwikkelingen als elektrisch rijden en elektrificatie van de industrie en we intensiveerden de interactie met stakeholders zoals gemeenten en provincies: wat is onze uitdaging, waar kunnen we elkaar helpen? Zo is ook de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen ontstaan, een fonds voor de Zeeuwse energietransitie.”

6 maanden versus 10 jaar

Netcongestie is inmiddels wel in beeld. “De overheid zette, met alle goede intenties, de subsidiekraan voor zonne-energie volledig open. Dat zorgde de laatste jaren voor onder meer een enorme groei in zonneparken. Die parken ontwikkel je in zes maanden; infrastructuur in tien jaar…”

Enorme problemen

Er zijn plekken in Nederland waar congestie een groot probleem is. Waar bedrijven door een vol netwerk niet meer kunnen aansluiten, zowel voor opwekken als afnemen van energie. “Dit zorgt voor enorme problemen, waaronder in de woningbouw, en resulteert in een rem op economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. In Zeeland is dat vooralsnog niet aan de orde en we moeten er ook alles aan doen om dat te voorkomen.”

Veel oplossingsrichtingen denkbaar

Waar we in Zeeland wel tegenaan lopen, is dat we energie van grote zonnedaken op schuren en loodsen niet altijd kwijt kunnen op de momenten dat het opgewekt wordt. “Om drie uur ’s middags zitten we vol, maar om acht uur ’s avonds is er nog ruimte zat op het net. Daar zoeken we oplossingen voor. We zijn volop bezig met het uitbreiden van ons net en het onderzoeken van mogelijkheden voor energieopslag. We kijken ook naar afspraken met onze klanten over de momenten waarop ze kunnen leveren of gebruiken. En zo zijn er nog veel meer oplossingsrichtingen denkbaar.”

Daarom Boost the grid challenge

We staan voor een dusdanig grote uitdaging dat je nooit genoeg kunt doen, vindt David. “De gevolgen van een overvol net zijn te groot. Je moet alles uit de kast trekken om dat te voorkomen. Daarom doen we met Stichting Zeeuwse Publieke Belangen ook mee aan deze Boost the grid challenge. Hiermee hopen we nieuwe innovatieve ideeën binnen te krijgen.”

Volgens David zit de oplossing met name in de afstemming van vraag en aanbod. “Daarin is een heel scala van mogelijke oplossingen te bedenken. En natuurlijk zijn er oplossingsrichtingen aan de technologische kant van het vraagstuk, zoals batterijtechnologie en waterstof. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel onontgonnen terrein is. Mede door de huidige situatie in de wereld, verwacht ik dat veel mensen over oplossingen nadenken. Ik hoop dan ook op vernieuwende ideeën van partijen die ik nu niet eens in het vizier heb.”

‘Heb je een idee, meld het aan!’

Als die zich aandienen, staat de deur bij Stedin Groep wagenwijd open. “Samen kunnen we kijken of het idee levensvatbaar is. En als we er potentie in zien, willen we hier ook graag in investeren. Daarom hebben we als partner van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen samen met Dockwize een programma ontwikkeld waarmee we deelnemers helpen hun voorstel verder uit te werken en ontwikkelen. De beste plannen kunnen aanspraak maken op een financiering tot maximaal 1 miljoen euro. Dus heb je een idee, meld het aan!”

Heb jij een slimme, innovatieve oplossingen om net-en marktcongestie te voorkomen?

Meld je hieronder aan voor de Boost the grid challenge van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en Dockwize!

Klik hier