Bestuursleden

Voorzitter

Dick ten Voorde
Algemeen directeur NV Economische Impuls Zeeland

Bestuurslid

Alex de Fouw
Directeur bedrijven, Rabobank Oosterschelde

Penningmeester

Adri de Buck
Voorzitter College van Bestuur University of Applied Sciences