Minor Innovative Entrepreneurship

Voor studenten die willen ondernemen

(English text below)

In het eerste en tweede semester van ieder schooljaar biedt de HZ University of Applied Sciences de minor Innovative Entrepreneurship aan in samenwerking met Dockwize, de innovatiehub voor ondernemerschap en innovatie in Zeeland. Dit is een Engelstalige minor. Deze minor bestaat uit twee blokken van 10 weken (=15 ECTS per blok). 

Na 10 weken rond je het Skills programma af en maak je een keuze tussen twee vervolgprogramma’s. Studenten die hun eigen bedrijf willen doorzetten kunnen kiezen voor het Kickstart programma. Studenten die liever samenwerken met grote organisaties kunnen kiezen voor het Intrapreneurship programma.

 

Entrepreneurial Skills programma (15 ECTS)

Het Entrepreneurial Skills programma duurt 10 weken waarin je je kennis en kunde over ondernemerschap ontwikkelt. We trainen je om ondernemerschap in de praktijk te brengen en we leren je hoe je achter de wensen en behoefte van je klant kunt komen.

In deze 10 weken zijn er wekelijks 3 sessies van één volle dag. Deze sessies bestaan uit workshops over de Lean Startup methode. Lean Startup is een beproefde methode om nieuwe en succesvolle bedrijven te starten door zo snel en goedkoop mogelijk de juiste match tussen product en markt te vinden. Je leert je idee om te zetten in een product, door te meten hoe de klant reageert op jouw product en leert of het product moet worden bijgesteld. Met de Lean Startup methode focus je op de essentie van wat jouw bedrijf succesvol maakt wanneer je een product of dienst ontwikkeld.

Onze benadering van de Lean Startup methode betekent ook dat je vanaf dag één aan je eigen bedrijf werkt. Met de verschillende tools die je krijgt aangereikt kan je direct de bevindingen die je in de sessies doet valideren.

Kickstart programma (15 ECTS)

Het Kickstart programma duurt 10 weken en helpt je bij het valideren van jouw (schaalbare) bedrijfsidee en het vinden van je eerste klant. Het programma richt zich op het echt starten van jouw bedrijf en het vinden van jouw product-markt fit. Je wordt aangemoedigd om de volgende stap te nemen in het valideren van jouw doelgroep en hun wensen en behoeften.

Aan het eind van het programma heb je een gevalideerd overzicht van jouw doelgroepen, hun wensen en behoeften en hoe jouw product daar de oplossing voor is. Gebaseerd op die informatie heb je op zijn minst een basis product (of prototype) om de behoeften van jouw markt te schatten. Je leert hoe je een marketing en sales plan opzet en welke communicatiemiddelen je moet gebruiken om je potentiële klant te bereiken. Ook wordt gekeken naar het juridische gedeelte van jouw onderneming. Tot slot lopen we door de verschillende mogelijkheden om je verdienmodel op te zetten en hoe je investeringen aantrekt wanneer je die nodig hebt.

Aan het eind van het programma pitch je jouw onderneming aan stakeholders, investeerders en potentiële klanten.

Intrapreneurship programma (15 ECTS)

Het Intrapreneurship programma duurt 10 weken en focust op het worden van een intrapreneur (= ondernemende medewerker). Dit programma is bedoeld voor ambitieuze en ondernemende studenten die besloten hebben (nog) geen eigen onderneming te starten of (nog) geen idee hebben.

Gedurende dit programma werk je in teams aan de implementatie van een innovatief project in een bestaande organisatie. Samen met de bedrijfseigenaar of projectmanager werk je aan een uitdagend project. De beste manier om je skills als een intrapreneur te verbeteren! 

Je leert hoe je je ondernemers skills kan inbrengen in een project en hoe je samenwerkt als een volwaardig teamlid. Na dit blok weet je alles over projectmanagement en het implementeren van innovaties in een bestaand bedrijf. Je rondt dit blok af met een overtuigende pitch voor stakeholders, investeerders en eindgebruikers.

Cursusoverzicht en aanmelden


Programma sessies: 2 blokken van 10 weken (Skills Program + Kickstart of Intrapreneurship programma) 4-5 volledige dagen elke week:
• Plenair programma van 1 dag
• 1-daagse feedback en coachsessie
• 2-3-daagse work-outopdracht

Aanmelden
Aanmelden kan hier of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deadline aanmelding:
• Semester 1: 30 april 2023

Start minor:

• Semester 1: 28 augustus 2023

Geschikt voor: 3e jaars studenten die goed gemotiveerd zijn en een ondernemende houding of innovatief idee hebben met minimaal P + 45 EC!

Een intakegesprek maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure.

Minor Innovative Entrepreneurship

In the 1st and 2nd semester of every school year, HZ University of Applied Sciences offers the minor Innovative Entrepreneurship in collaboration with Dockwize, the innovation hub for entrepreneurship and innovation. This is an English-language minor. The minor consists of two blocks of 10 weeks (=15 ECTS each). At the end of the first 10 weeks, students need to make a choice for one of the two programmes offered after the skills programme. Students who want to push on with their own business can continue in the Kickstart programme. Students who would rather be working in cooperation with larger organisations can continue in the Intrapreneurship programme.

Entrepreneurial Skills programme (15 ECTS)

The Entrepreneurial Skills programme is a 10-week programme that focuses on developing entrepreneurial knowledge and skills. We train you to put entrepreneurship into practice and understand how you can find out what your customer wants.

During the 10 weeks there will be 3 full day sessions every week. The sessions are filled with workshops based on the Lean Startup method. Lean Startup is a method to build (new) and successful businesses based on a direct connection to their market. So every investment in time, effort and investment into the company immediately has its effect. The Lean Startup approach will have you focus on the essence of what will make your company successful as you develop products or services.

Our approach to the Lean Startup method also means that you will be working on your own company from day one. Through the tools provided, you will immediately validate the learnings from the skills sessions in your daily practice.

Kickstart programme (15 ECTS)

The Kickstart Programme is a 10-week programme that builds on the skills programme to help you validate your (scalable) business idea and find your first customer. The programme focuses on the actual start of your own business and to help you find your product-market fit. You will be pushed to take the next step by validating your target audience and their needs and desires.

At the end of the programme, you will have a validated overview of your target audiences, their needs and how your products caters for those needs. Based on that information you will have created at least a base product (or prototype) to assess the real world demand from your target audience. You will learn how to set up a marketing and sales plan and to determine your communications and distribution channels to reach your potential customers. We will also be looking at the legal side of running your business and offering your products to your customers. Plus, we will be running you through the best way to set up your revenue model, cost models and how to bring in investments when your business needs that.

At the end of this programme you will be pitching for stakeholders, investors and potential customers.

Intrapreneurship programme (15 ECTS)

The Intrapreneurship Programme is a 10-week programme that focuses on becoming an intrapreneur (= entrepreneurial employee). This programme is meant for ambitious and entrepreneurial students who have decided not to become an entrepreneur yet or who do not have a business idea.

During this block you will be working in teams on the implementation of an innovative project or a change project in an existing organization. Together with the company owner or projectleader you work on a challenging project. The best way to improve your skills as an intrapreneur!

You learn how to bring your entrepreneurial skills into a project and how to cooperate as a team member. After this block you will know all about project management and implementing innovations into an existing company. You finish this block with a convincing elevator pitch for stakeholders, investors and end-users.

Course outline and Application Process

Program sessions: 2 blocks of 10 weeks (Skills Program + Kickstart or Intrapreneurship program) 4-5 full days every week:

  • 1-day plenary program
  • 1-day feedback and coach session
  • 2-3-day work out assignment

Signing up
Signing up can be done here or by sending an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deadline enrollment:

  • Semester 2: April 30th 2023

Start minor:

  • Semester 2: August 28th 2023

Suitable for: 3rd year students who are well-motivated and have an entrepreneurial attitude or innovative idea with at least P + 45 EC!


An intake interview is part of the enrollment procedure.

 

Card image cap

Details

Ben je op zoek naar een unieke en uitdagende manier om je ondernemersvaardigheden te versterken? Onze minor innovatieve entrepreneurship biedt je de kans om de theorie van het ondernemerschap te leren en deze meteen in de praktijk te brengen.

  • Inschrijven vóór 30-04-2023

Deelname voor studenten is gratis Inschrijven

Partners


Programmateam

Cindy Cats

Programmacoördinator

Arne Hulstein

Programmamanager

Dockwize

Jeroen van Oijen

Business Coach

Pascal Kartan

Manager Ondernemersprogramma's