Yara Dust-free loading challenge

Hoe kan Yara het zichtbare stof dat vrijkomt bij bulk kunstmestverlading naar schepen naar nul brengen? 

Uitdaging  What's in it for you  Programma  Aanmelden

Hoe kan Yara het zichtbare stof dat vrijkomt bij bulk kunstmestverlading naar schepen naar nul brengen? 

Kunstmestproducent Yara verlaadt, alleen al aan de 700 meter lange kade van haar productielocatie in Sluiskil, miljoenen tonnen product per jaar. Vaak met snelheden van wel 500 ton product per uur, oftewel ruim 8.000 kilo korrels per minuut! Bij de verlading van ureum en nitraat komt altijd een kleine hoeveelheid stof mee die weg dwarrelt met de wind tijdens het storten in de schepen. Het ureumstof, want daar gaat het om, is niet schadelijk voor de volksgezondheid, maar wel onwenselijk. Yara haar ambitie reikt verder dan de emissiegrenzen van haar vergunning en wil graag voorop lopen in de sector, dus de ambitie is helemaal geen stof meer tijdens het verladen op de kade.

Yara dust free loading challenge dockwize 4

DE UITDAGING 

Yara wil zijn processen zo aanpassen dat het vrijkomend stof bij verlading op de kade naar nul gereduceerd wordt. De uitdaging strekt zich in Sluiskil uit over 10 verladingspunten op de kade in Sluiskil, maar bij 25 andere fabrieken binnen het Yara-concern speelt dit probleem ook. De uitdaging kan voor de liefhebbers dus veel verder reiken dan Sluiskil. Bovendien hoort Yara dat ook andere bedrijven regelmatig met stofoverlast kampen. Yara heeft de achterliggende tijd al diverse oplossingsrichtingen onderzocht en ook getest op de kade, maar er is tot op heden nog niet tot dé ultieme oplossing gekomen. Kan jij deze bedenken?

Yara dust free loading challenge dockwize 3

WAAROM WORDT DEZE CHALLENGE GEORGANISEERD?  

Yara wil vrijkomend stof bij bulk kunstmestverlading naar schepen reduceren tot nul. Ronddwarrelend stof is per definitie nooit fijn, vaak ronduit hinderlijk en geeft een onverzorgd gezicht. Yara streeft het doel na om werkomstandigheden voor medewerkers, contractors, leveranciers en gasten op de kade nog meer te verbeteren en ook omwonenden van de Yara-site niet meer op dwarrelend stof te laten kijken tijdens het laden van schepen. Daarnaast wil Yara binnen de strikte vergunningsplicht blijven werken en de hoeveelheid stikstof in afvalwater verder beperken. Dat betekent dus dat Yara oplossingen wil waarbij geen tweede afvalstroom ontstaat, zoals grote hoeveelheden stikstofhoudend afvalwater. Met het behalen van dit doel zal ook het imago van Yara als bedrijf en werkgever een positieve impuls krijgen.

WAT ZOEKEN WIJ? 

Deze challenge is echt iets voor jou:

 • wanneer je als adviseur/bedrijf gespecialiseerd bent in stofreductie en ervaring hebt met grootschalige verlading van bulkproducten;
 • of wanneer je vanuit jouw werkervaring overtuigd bent de oplossing hiervoor te weten;
 • het is een pré als jij succesvolle praktijkervaring hebt met stofreductie in soortgelijke processen.

Wellicht weet jij met een innovatieve coating, het ultieme cascadeproces, slimme toepassing van statische elektriciteit, het aanpassen van de snelheid/valhoogte van het product of een ander innovatief ontstoffingssysteem hoe Yara zijn doel effectief kan bereiken. Of heb je ervaren dat een andere eenvoudige oplossing uiterst effectief is. Wat jouw oplossingsrichting ook is, als het helpt het doel van deze challenge te bereiken, is Yara geïnteresseerd!

Kun jij dit leveren?  

 • Een praktische, goed uitvoerbare oplossing, in de ideeënfase, pilotfase of al bewezen;
 • Een oplossing die niet ten koste gaat van de capaciteit van de verladingen;
 • Een oplossing die aansluit op de specs en huidige processen van Yara;
 • Een oplossing die voldoet aan de Europese richtlijnen, uitgewerkt in bijv. de BREF, BBT en CE keurmerken;
 • Een oplossing ook bijdraagt aan gevoel van eigenaarschap bij operators.

 Ja? Dan is Yara op zoek naar jou! 

 Yara dust free loading challenge dockwize

Wat zoeken we niet? 

 • Een complexe oplossing waarvoor het proces van Yara langdurig moet worden stilgelegd;
 • Een oplossing die het werk van operators bemoeilijkt;
 • Een oplossing die de veiligheid vermindert.

WAT KUN JE ALS DEELNEMER BEHALEN? 

Er zijn een boel redenen waarom deelname aan deze challenge interessant voor je is. Hieronder noemen we de belangrijkste.

 • Je krijgt toegang tot de specialisten van Yara, zoals de verladers, de engineers en de R&D-afdeling, evenals tot de testfaciliteiten en labs van Yara. Doe er je voordeel mee!
 • De kans om jouw oplossing, binnen de beperkingen vanwege de coronamaatregelen, te testen en optimaliseren op de site van Yara.
 • Het behalen van het doel en een snelle implementatie is Yara veel waard en dus stellen ze er graag middelen en budget voor beschikbaar. Afhankelijk van de fase van de oplossing, is er ontwikkelbudget beschikbaar om gezamenlijk te investeren in de doorontwikkeling en implementatie van de oplossing.
 • Bij een positief resultaat ligt een mogelijk aanvullende opdracht bij andere processen en fabrieken van Yara wereldwijd in het verschiet.
 • Yara is slechts het begin van een mogelijk lange reeks aan bedrijven die een dergelijke verbetering willen doorvoeren. Doe je het hier goed, dan gaan er wellicht ook op andere sites in soortgelijke industrieën deuren voor je open.
 • Yara zal positieve resultaten actief via haar communicatiekanalen naar buiten brengen. Dat betekent dus free publicity voor jou.
 • Yara stelt zijn netwerk graag aan jou beschikbaar.
 • Heb je in de toekomst potentieel geïnteresseerden? Dan mag je jouw oplossing bij Yara op site aan hen demonstreren.

 

WAT HEB JE NODIG OM JE AAN TE MELDEN? 

Denk jij dé manier te weten hoe Yara zijn stofuitstoot bij verlading tot nul kan reduceren? Stuur dan een oplossing in. Word jij vervolgens geselecteerd, dan volgt een verdiepingsronde in de challenge weeks om te kijken of de juiste klik er is en gezamenlijk te komen tot een innovatiecontract. Win je een innovatiecontract, dan mag je van start.

Inzending

Hier dient jouw inzending aan te voldoen:

 • Beschrijving van het concept;
 • Beschrijving van de pilot;
 • Beschrijving van het team;
 • Beschrijving waarom je meedoet aan de challenge en wat je nodig denkt te hebben van Yara voor het realiseren van de oplossing;
 • Max 4 pagina’s of 10 slides of een video van max. 3 minuten.

Deadline aanmelden is gesloten! Op vrijdag 12 maart worden alle kandidaten telefonisch ingelicht of zij door zijn naar de volgende ronde; de Challenge weeks.

 

PROGRAMMA 2021 

Challenge Programma Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 tijdlijn

7 januari : Start Yara Challenge

 • 1 maart: Deadline indienen pitch
 • 11 maart: Kandidaten n.a.v. selectie bekend

18 maart: Start Challenge Weeks

 • 18 maart: sessie 1: kickoff

 • 25 maart tot 1 april: Sessies 2 en 3; komen tot conceptplan

 • 1 tot 15 april: Sessie 4: komen tot overeenstemming definitief conceptplan

 • 15 april: inleveren conceptplan

 • 22 april: eindbeoordeling door jury van definitieve plan

29 april: Slotevent met bekendmaking winnaars

 

SPELREGELS 

Deelname aan deze challenge betekent dat je akkoord gaat met de volgende spelregels:

 • Samenwerking vindt eventueel plaats onder NDA (Non Disclosure Agreement) voor bescherming van bedrijfsgevoelige informatie.
 • Deelnemer dient te voldoen aan de Vendor selectiecriteria van Yara inkoop
 • Deelnemer dient te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie
 • Deelnemer dient goede veiligheidscijfers te kunnen overleggen
 • Deelnemer dient te beschikken over de rechten van de eventueel toe te passen technologie.
 • In geval van de plaatsing/montage van fysieke middelen werkt Yara met eigen lokale aannemers. Andere aannemers zijn in overleg. Prekwalificatie is hierbij noodzakelijk.

 

SAMEN GAAN WE VOOR SUCCES

Yara wil deze challenge graag met jou aangaan en samen gaavoor succes. Dit is wat Yara in deze challenge onder succes verstaat: 

 • tijdens de ontwikkel- en implementatiefase heerst een echte hands-onmentaliteit waarbij partijen zelfstandig functioneren en eigenaarschap tonen;
 • de deelnemer regelt frequente contactmomenten met Yara om sturing en borging van het project te behouden;
 • bij de ontwikkeling en implementatie wordt rekening gehouden met stakeholders zoals omwonenden en de overheid;
 • het doel van de challenge wordt behaald door goede samenwerking en snelle besluitvorming van beide partijen;
 • er komt een efficiënte, duurzame, praktische en veilige oplossing voor het probleem;
 • de oplossing is uitnodigend en goed uitvoerbaar voor operators
 • er zijn na implementatie geen klachten meer van Yara-medewerkers en omwonenden over stofoverlast
 • na implementatie wordt bij 100% van de beladingen het doel bereikt: 
  • geen zichtbaar stof op minder dan 2 meter vanaf het emissiepunt
  • maximale stofreductie buiten deze zone

Yara dust free loading challenge dockwize 2021 fabriek

OVER YARA 

Yara Sluiskil wat sinds 1929 in bedrijf is is een productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International. Het bedrijf produceert speciale kunstmeststoffen, producten die bijdragen aan milieuverbetering, industriële chemicaliën, zoals AdBlue en NOxCare®. Bovendien wordt CO2 geproduceerd voor de frisdrankindustrie, bierbrouwerijen en droogijs om bijvoorbeeld vaccins koud te kunnen houden. De productielocatie in Sluiskil is de grootste productielocatie van Yara en ook de grootste kunstmestfabriek van noordwest Europa. Er worden miljoenen tonnen product per jaar gemaakt en er wordt hard gewerkt aan nieuwe technologieën om de producten met de laagst mogelijke milieu-impact te maken.

Veiligheid heeft topprioriteit

Veiligheid is altijd topprioriteit, onder het motto ‘Safe by Choice’.  De fabrieken van Yara behoren tot de meest efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Dit willen ze zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. 

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid heeft hoge prioriteit bij Yara. De fabriek realiseerde een reductie van de CO2 footprint van 60% in 10 jaar, terwijl de productie met ruim 1.5 miljoen ton toenam. Voorbeelden zijn de restwarmte en – CO2 uitwisseling met de glastuinbouw, een restwaterstofkoppeling met Dow en onlangs de aankondiging om samen met Orsted een grote groene waterstoffabriek te gaan realiseren die geheel draait op windenergie. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen hoe Yara bijdraagt aan duurzaamheid.

Yara facts

 • 30 productielocaties over de hele wereld
 • Vele verkoop en logistieke vestigingen in 52 landen
 • klanten in > 160 landen
 • 16000 medewerkers wereldwijd
 • 620 medewerkers in Sluiskil
 • Yara is al sinds 1929 in Sluiskil gevestigd

Wil je meer weten over de visie, missie en doelen van Yara? Laat het ons weten, dan sturen we je extra informatie toe.

 

Home | Yara Dust-free loading ChallengeYara Good housekeeping Challenge | perskit | Veelgestelde vragen