Yara good housekeeping challenge

Wie helpt Yara om binnen 1 jaar het best opgeruimde fabrieksterrein van de Zeeuwse industrie te hebben?

Uitdaging  What's in it for you  Programma  Aanmelden

Wie helpt Yara om binnen 1 jaar het best opgeruimde fabrieksterrein van de Zeeuwse industrie te hebben?

Je komt aan op het grote fabrieksterrein van Yara in het Zeeuwse Sluiskil. Veel bedrijvigheid, veel mensen met allerlei verschillende werkzaamheden, maar ook te veel achtergelaten rommel dat zelfsonveilige situaties kan veroorzaken. Een veilige omgeving is een nette omgeving. Dat is wat Yara wil zien op hetuitgestrekte terrein dat nagenoeg zo groot is als een klein Zeeuws dorpje met evenzoveel inwoners en dagelijks een kleurrijk palet gasten, contractors, scholieren en ingeleend personeel dat de poort binnenrijdtHet is echter niet alleen rondslingerend afval meer, maar ook keurig opgeborgen materialen, geen overvolle containers of gemorste grondstoffen waar Yara naar streeftNet als naar het gewoon worden van het melden kleine incidenten, zoals een aanrijdschade tegen een paaltje of verkeersbord en het kapotgaan van afzetkettingenEr is al aandacht hiervoor, maar het gebeurt nog onvoldoende. 

Yara good housekeeping challenge dockwize 4

DE UITDAGING 

De uitdaging is niet mals. Er is een mentaliteits- en gedragswijziging nodig bij vele honderden betrokkenen in alle lagen van de organisatie én daarbuiten. Op de site van Yara zijn dagelijks namelijk zo’n 400 van de ruim 600Yara-medewerkersen 150 tot 200 contractors en leveranciers aanwezig. Nooit zijn alle Yara-medewerkers allemaal tegelijk aanwezig, want ongeveer de helft van het personeel werkt in vijf ploegen verdeeld over 3 shiftsdie steeds werk van elkaar overnemen.Tijdens een turnaroundlopen het aantal extra mensen soms op tot wel 1.200 per dag. Het is bovendien een mengelmoes van allerlei disciplines, opleidingsniveaus, nationaliteiten, talen en culturen. Zij werken allemaal op het Yara-terrein, dat groot -en vanwege de 90-jarige geschiedenis- op sommige plekken ronduit gedateerd is. 

Reeds ingezet

Yara heeft al een aantal middelen ingezet om verbetering te bewerkstelligen. Mensen aanspreken, halfjaarlijkse collectieve Good Housekeeping-rondes en een controle- en rapportageproces bijvoorbeeld. Toch hebben alle inspanningen nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 

WAAROM WORDT DEZE CHALLENGE GEORGANISEERD?  

Yara heeft als doel om binnen 1 jaar het best opgeruimde fabrieksterrein van de Zeeuwse industrie te hebben en dat ook zo te kunnen houden. Niet vanwege die prestigieuze podiumplek op zich, maar omdat ze de meest opgeruimde, veilige en duurzame werkomgeving wil creëren. Dit komt iedere medewerker, contractor, leverancier en gast on-site ten goede en zorgt voor een verbetering van het imago van Yara als bedrijf en werkgever.

Yara is ervan overtuigd dat dit doel niet bereikt kan worden door strengere regels op te leggen en deze met handhaving af te dwingen. Men is vooral benieuwd naar mogelijke manieren om op uitnodigende wijze eigenaarschap bij alle betrokken te creëren, stimuleren en verhogen. Het doel is dat iedere betrokkene vanuit eigen beweging wil bijdragen aan een nette en veilige omgeving.

Yara good housekeeping challenge dockwize challenge vraag

WAT ZOEKEN WIJ? 

Deze challenge is echt iets voor jou: 

 • als je een expert bent op het gebied van duurzame mentaliteit- en gedragsverandering op dergelijke uitdagingen en ervaring hebt in de industrie;
 • of jij vanuit ervaring weet hoe Good Housekeeping bevorderd kan worden, bijvoorbeeld doordat je ergens werkt waar al goede resultaten op het gebied van Good Housekeeping behaald zijn.

Misschien maak je gebruik van gamification of werk je met nudging initiatieven om gedrag te beïnvloeden. Wellicht zie jij juist dat eenvoudige oplossingen als het herinrichten van opberg- en afvalplaatsen het beste werkt. Wat het ook is, als het helpt het doel van deze challenge te bereiken, is Yara geïnteresseerd.

Kun jij dit leveren?  

 • Een duurzame oplossing en lange termijn borging in mentaliteit- en gedragsverandering;
 • Een praktisch implementeerbaar plan dat door elke cultuur begrepen en gedragen wordt;
 • Een bewezen oplossing (minimaal 1 vergelijkbare referentie);
 • Bij voorkeur een leuke of stoere oplossing waar men graag aan meewerkt;
 • Een oplossing die lokaal implementeerbaar is en voldoet aan de strikte (veiligheids-) richtlijnen van de Yara-site;
 • Ontzorging bij de implementatie. 

Ja? Dan is Yara op zoek naar jou! 


Wat zoeken we niet? 

 • Een pilot van een nog niet bewezen oplossing;
 • Een oplossing die alleen bovenin de top van een organisatie gedragen wordt;
 • Zeer complexe oplossingen (met bijvoorbeeld complexe IT-eisen);
 • Implementatie vanaf een andere locatie;
 • Een oplossing die de veiligheid van een BRZO bedrijf in het geding kan brengen.

 

WAT KUN JE ALS DEELNEMER BEHALEN? 

Er zijn een boel redenen waarom deelname aan deze challenge interessant voor je is. Hieronder noemen we de belangrijkste.

 • Je krijgt toegang tot de experts specialisten van Yara. Denk aan de engineers, de R&D-afdeling en HESQ specialisten. Doe er je voordeel mee!
 • Yara stelt zijn netwerk graag aan jou beschikbaar. Wellicht kun je gebruik maken van hun best practices.
 • Het behalen van het doel en een snelle implementatie is Yara veel waard en dus stellen ze er graag middelen en budget voor beschikbaar. Ze bieden funding voor uitwerking en implementatie, technische ondersteuning, en kunnen een team beschikbaar stellen voor implementatie.
 • Yara zal positieve resultaten actief via de pers en vakbladen naar buiten brengen. Dat betekent dus free publicity voor jou.
 • Yara is slechts het begin van een mogelijk lange reeks aan bedrijven die een dergelijke verbetering willen doorvoeren. Doe je het hier goed, dan gaan er wellicht ook op andere sites in soortgelijke industrieën deuren voor je open
 • Heb je in de toekomst potentieel geïnteresseerden? Dan mag je jouw oplossing bij Yara on-site aan hen demonstreren.

 

WAT HEB JE NODIG OM JE AAN TE MELDEN? 

Denk jij dé manier te weten hoe Yara binnen 1 jaar het best opgeruimde fabrieksterrein van de Zeeuwse industrie kan hebben? Stuur dan een oplossing in. Word jij vervolgens geselecteerd, dan volgt een verdiepingsronde in de challenge weeks om te kijken of de juiste klik er is om gezamenlijk te komen tot een innovatiecontract. Win je een innovatiecontract, dan mag je van start.

Inzending 

Hier dient jouw inzending aan te voldoen:

 • Beschrijving van het concept;
 • Beschrijving van de pilot;
 • Beschrijving van het team;
 • Beschrijving waarom je meedoet aan de challenge en wat je nodig denkt te hebben van Yara voor het realiseren van de oplossing;
 • Max 4 pagina’s of 10 slides of een video van max. 3 minuten.

Deadline aanmelden is gesloten! Op vrijdag 12 maart worden alle kandidaten telefonisch ingelicht of zij door zijn naar de volgende ronde; de Challenge weeks.

 

PROGRAMMA 2021

Challenge Programma Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 tijdlijn

7 januari : Start Yara Challenge

 • 1 maart: Deadline indienen pitch
 • 11 maart: Kandidaten n.a.v. selectie bekend

18 maart: Start Challenge Weeks

 • 18 maart: sessie 1: kickoff

 • 25 maart tot 1 april: Sessies 2 en 3; komen tot conceptplan

 • 1 tot 15 april: Sessie 4: komen tot overeenstemming definitief conceptplan

 • 15 april: inleveren conceptplan

 • 22 april: eindbeoordeling door jury van definitieve plan

29 april: Slotevent met bekendmaking winnaars

 

SPELREGELS 

Deelname aan deze challenge betekent dat je akkoord gaat met de volgende spelregels:

 • Deelnemer committeert zich aan de Site Access en Veiligheidsregels van Yara.
 • Samenwerking vindt plaats onder NDA (Non Disclosure Agreement) voor bescherming van bedrijfsgevoelige informatie.
 • Deelnemer dient te beschikken over de rechten van de eventueel toe te passen technologie.
 • In geval van de plaatsing/montage van fysieke middelen werkt Yara in principe met eigen lokale aannemers. Andere aannemers zijn in overleg niet uitgesloten. Prekwalificatie van de aannemer is dan sowieso wel noodzakelijk.

 

SAMEN GAAN WE VOOR SUCCES

Yara wil deze challenge graag met jou aangaan en samen gaan voor succes. Dit is wat Yara in deze challenge onder succes verstaat:  

 • er heerst een echte doelgerichte hands-on mentaliteit waarbij partijen proactief en zelfstandig functioneren;
 • de voortgang van het project wordt vastgelegd in en teruggekoppeld via heldere projectrapportage;
 • het doel van de challenge wordt behaald door goede samenwerking en snelle besluitvorming van beide partijen;
 • er komt een efficiënte, praktische oplossing voor het probleem;
 • het resultaat is een veilige, nette omgeving:
  • 0% afval: alle werkmaterialen, steigermateriaal, losliggend worteldoek, werk- en huishoudelijk afval en gereedschappen en equipment worden door de gebruiker proactief snel en vakkundig opgeruimd;
  • na 6 maanden vanaf de implementatie van de oplossing wordt >90% van de schades vanuit eigen verantwoordelijkheid gemeld bij het juiste aanspreekpunt.
  • Per kwartaal, per zone is het resultaat meetbaar op de Ghk-schaal van 1-5. De (ontwikkeling in) schade aantallen wordt in SAP gemonitord.

 

Yara good housekeeping challenge dockwize fabriek

OVER YARA 

Yara Sluiskil wat sinds 1929 in bedrijf is is een productievestiging van het Noorse bedrijf Yara International. Het bedrijf produceert speciale kunstmeststoffen, producten die bijdragen aan milieuverbetering, industriële chemicaliën, zoals AdBlue en NOxCare®. Bovendien wordt CO2 geproduceerd voor de frisdrankindustrie, bierbrouwerijen en droogijs om bijvoorbeeld vaccins koud te kunnen houden. De productielocatie in Sluiskil is de grootste productielocatie van Yara en ook de grootste kunstmestfabriek van noordwest Europa. Er worden miljoenen tonnen product per jaar gemaakt en er wordt hard gewerkt aan nieuwe technologieën om de producten met de laagst mogelijke milieu-impact te maken.

Veiligheid heeft topprioriteit

Veiligheid is altijd topprioriteit, onder het motto ‘Safe by Choice’.  De fabrieken van Yara behoren tot de meest efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Dit willen ze zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. 

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid heeft hoge prioriteit bij Yara. De fabriek realiseerde een reductie van de CO2 footprint van 60% in 10 jaar, terwijl de productie met ruim 1.5 miljoen ton toenam. Voorbeelden zijn de restwarmte en – CO2 uitwisseling met de glastuinbouw, een restwaterstofkoppeling met Dow en onlangs de aankondiging om samen met Orsted een grote groene waterstoffabriek te gaan realiseren die geheel draait op windenergie. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen hoe Yara bijdraagt aan duurzaamheid.

Yara facts

 • 30 productielocaties over de hele wereld
 • Vele verkoop en logistieke vestigingen in 52 landen
 • klanten in > 160 landen
 • 16000 medewerkers wereldwijd
 • 620 medewerkers in Sluiskil
 • Yara is al sinds 1929 in Sluiskil gevestigd

Wil je meer weten over de visie, missie en doelen van Yara? Laat het ons weten, dan sturen we je extra informatie toe.

 

Home | Yara Dust-free loading ChallengeYara Good housekeeping Challenge | perskit | Veelgestelde vragen