152 studenten starten hun onderneming met Sustainable Development Goals

152 tweedejaars HZ University of Applied Sciences studenten zijn vandaag gestart met de Dockwize Student Startup Bootcamp: 5 dagen lang bevinden de studenten zich in de ideale leeromgeving voor het starten van hun eigen onderneming. Dit is, traditiegetrouw, het begin van de Student Company; een onderdeel van hun opleiding waarin zij leren een eigen bedrijf op te zetten. In teams gaan de studenten deze week, in de Lasloods in Vlissingen, aan de slag om te werken aan een eerste businessmodel en eenvoudig prototype.

hz dockwize student startup bootcamp student company 2

De Student Startup Bootcamp wordt georganiseerd door Dockwize en HZ University of Applied Sciences. Vele kennisinstellingen organiseren de Student Company zelf, maar dankzij de nauwe samenwerking profiteren de studenten van deze waardevolle week die plaatsvindt van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september. Met behulp van expertsessies en bewezen tools en methodieken voor het opstarten van een bedrijf (startup), ervaren de studenten hoe het is om te ondernemen en wat hier allemaal bij komt kijken. Een intensieve week waarin veel van de studenten wordt gevraagd met als doel ondernemerschap, innovatie en het stimuleren van een ondernemende houding. 

Idee starten met Sustainable Development Goals

Het thema van de bootcamp is maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitdaging hierin is het creëren van een product of dienst die echte waarde biedt aan onze wereld, of waar onze samenleving of stad beter van wordt. Op dag 1 van de Student Startup Bootcamp kiezen studenten hiervoor hun SDG’s: Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. SDG's zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen en geven richting aan uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Met behulp van speciale tools (zoals problem finding en keuze canvas - zie foto) leren de studenten hoe ze komen tot het beste idee voor hun onderneming, binnen het thema. Met één idee per groep gaan ze de rest van de week aan de slag.

hz dockwize student startup bootcamp student company 1Foto: gebruik van speciale canvassen om te komen tot het beste idee

Het beste idee

Gedurende de week werken de groepjes studenten, onder begeleiding van business coaches van Dockwize, hun idee verder uit. Ze werken o.a. aan hun doelgroep, markt, kanalen, kosten en verdienmodel, om op vrijdag te eindigen met een pitch battle. Hierin presteren de groepen hun beste idee! De bekendmaking van de winnaar van de pitch battle is de afsluiting van een innovatieve week en een snelle start van hun student company.

Stimuleren ondernemerschap tijdens studie

De Student Bootcamp is onderdeel van de leerlijn student ondernemerschap dat HZ in samenwerking met Dockwize heeft ontwikkeld. Een unieke samenwerking en waardevol traject dat studenten in staat stelt zich gedurende hun studie (2e, 3e en 4e jaar) te ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap en innovatie. De minor Innovative Entrepreneurship, is ook een voorbeeld hiervan en vindt 2 keer per schooljaar plaats bij Dockwize, waarin derdejaars studenten hun onderneming verder kunnen uitwerken.

•••