Voorbeelden vraagstukken

Home

Oplossingsrichtingen

 1. Toegankelijkheid van (technische) maatregelen
  Het gebruik van hernieuwbare warmte is vaak een logische stap na het nemen van energiebesparende maatregelen zoals isolatie van een woning. Die afhankelijkheid kan ervoor zorgen dat gebruik van hernieuwbare energie niet haalbaar is voor eigenaren of huurders van oudere en slecht geïsoleerde woningen. Oplossingen die energiebesparing of hernieuwbare energie betaalbaar en haalbaar maken voor een grote doelgroep zijn daarom hard nodig.

  Best practices

  • De warmtepomp die in 2022 op de markt gebracht wordt en specifiek geplaatst kan worden in oudere, minder goed geïsoleerde woningen. Doordat deze pomp water levert van hogere temperatuur, kunnen bestaande radiatoren blijven hangen en hoeft er niet eerst fors te worden geïnvesteerd in vloer- of muurverwarming en vergaande isolatie van de woning. Dat is gunstig, omdat het de kosten van de overstap van gas naar elektrisch verwarmen verlaagt en aantrekkelijk maakt voor huishoudens voor wie isoleren om wat voor reden niet mogelijk is.
  • Buurtcoöperatie DEEL, een collectief van bewoners die het delen van elektrische auto's in de buurt mogelijk maakt. Hierdoor is het voor buurtbewoners mogelijk tegen aantrekkelijke kosten een elektrische auto te gebruiken in plaats van er een te bezitten.

 2. Toegankelijkheid van financiering
  Energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie kan om een forse investering vragen. Die investering kan zich terugbetalen, maar omdat de aanvankelijke investering hoog kan zijn is dat niet voor iedereen een optie. Oplossingen die de financiering van energiebesparing of hernieuwbare energie makkelijker maken, kunnen nieuwe groepen helpen te investeren in de energietransitie.

  Best practices

  • Fonds voor zonneparken in Schagen verstrekt investeringen aan verduurzamingsprojecten.
  • Collectieve inkoop van energiebesparende of hernieuwbare energie opwekkende maatregelen via een energiecoöperatie.

 3. Toegankelijkheid van informatie
  Welke investering in energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie het slimste is en het meeste oplevert is soms lastig te bepalen zonder de juiste kennis of toegang tot informatie. Oplossingen die inzicht geven in het effect van maatregelen, zowel voor de portemonnee als voor verduurzaming van het energiegebruik, kunnen particulieren en bedrijven helpen de juiste keuze te maken. Zo wordt de drempel om over te stappen op schone energie lager. Daarbij kan een collectieve aanpak tussen bewoners en bedrijven soms helpen.

  Best practices

  • De Dorpsraad Hoedekenskerke zet zich via verschillende projecten in voor het gezamenlijk verduurzamen van het dorp.
  • Energiek Zeeland leidt ambassadeurs op die buurtgenoten helpen met het slim verduurzamen van hun woning.

 4. Toegankelijkheid tot energie opslag
  Het elektriciteitsnet begint vol te raken. Initiatieven van collectieven en individuen kunnen daarom in de toekomst hun duurzaam opgewekte energie mogelijk niet meer kwijt. Betaalbare en eenvoudige opslag van opgewekte energie kan een oplossing bieden in dit vraagstuk.