Dockwize onderdeel van Delta Kenniscentrum

Vandaag presenteerde speciaal adviseur Wientjes het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne in Vlissingen. Het Delta Kenniscentrum is één van de onderdelen van het compensatiepakket en zal een belangrijke bijdrage leveren aan Zeeland als kennisregio.

Voedsel, energie en water

Het Kenniscentrum gaat zich richten op de kracht van Zeeland: voedsel, water en energie en gaat invulling geven aan de maatschappelijke opgave: ‘Leven en werken in de Delta: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen’. Doel is om innovatieve oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta. Oplossingen die uiteraard niet alleen interessant zijn voor de Nederlandse delta, maar ook buiten de eigen landsgrenzen kunnen worden toegepast.

Verbinding naar bedrijfsleven

De Zeeuwse onderwijs- en kennisinstellingen Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt werken hierin samen met onder meer Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Dockwize zal een belangrijke rol spelen richting de start- en scale ups en het innovatieve mkb om er voor te zorgen dat de kennis vanuit het centrum ook daadwerkelijk wordt omgezet naar die waardevolle praktische toepassingen. Daarnaast worden passende vraagstukken uit het bedrijfsleven vertaald naar onderzoeksvragen voor het Delta Kenniscentrum.

Ontwikkeling Kenniswerf

Het hoofdkantoor, onderzoekslabfaciliteiten, de ontwikkel-, test,- en demofaciliteiten en business development van het Delta Kenniscentrum worden gevestigd op de Kenniswerf in Vlissingen, waar ook de skillslabs van Technum en Dockwize zijn gevestigd. Verder vinden activiteiten verspreid in Zeeland plaats, zoals bij het NIOZ in Yerseke, het Joint Research Center Zeeland in Middelburg en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Lees ook:

•••

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of geïnteresseerd zijn om op een of andere manier een rol te spelen in- of bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling neem dan even contact met ons op.

Voor meer informatie verwijzen wij ook graag naar het algemene persbericht van de Founding fathers Delta Kenniscentrum: download persbericht (.pdf)