BioVoice 2020 “Geweldige kans om als start-up aan de slag te gaan”

De BioVoice challenges van 2020 zijn inmiddels alweer afgerond. Op 2 oktober werd tijdens het slotevent bekend gemaakt met welke bedrijven de Challengers een contract afsluiten voor de verdere ontwikkeling van hun innovatie.

BioVoice bracht dit jaar tientallen start-ups en mkb’ers in contact met grote en gevestigde bedrijven om innovatievraagstukken op te lossen op een creatieve en vernieuwende manier. Capi EuropeCargill,Cosun,Dow,Lamb Weston/MeijerSABIC brachten gezamenlijk 16 challenges uit, waarop maar liefst 85 reacties kwamen, niet alleen uit Nederland maar ook bijvoorbeeld uit Engeland, Italië, Duitsland en Rusland. Twaalf ondernemers werden geselecteerd om hun projectvoorstellen verder uit te werken en voor een tiental ondernemers liggen er kansen voor samenwerking met de challengers buiten BioVoice.
 

“Het is een leuke en goed georganiseerde manier om werk te maken van outside-in innovatie”, zegt Edwin Berends, business development manager bioindustrial van Cargill en challenge owner van de uitdaging ‘Industriële toepassingen van tarwe-eiwit’. “Je komt via BioVoice in contact met ondernemers die je anders niet zomaar zou hebben ontmoet en hebt de kans om diep op hun ideeën in te gaan. Ik sta er van te kijken hoeveel creativiteit er is op het gebied van producten die wij dagelijks maken en waar we nieuwe toepassingen voor zoeken.”

Puzzel

In dit geval reageerden vier ondernemers op de challenge van Cargill, waarvan er drie geselecteerd zijn. Berends benadrukt dat de bedrijven volkomen verschillend zijn, zowel in hun ontwikkelfase als in benadering en de verwachte time-to-market. “Het is soms wel een hele puzzel om uit te vinden hoe kansrijk een innovatie werkelijk is.”


“De BioVoice challenge is een geweldige kans om daadwerkelijk als start-up aan de slag te gaan en kennis te maken met een industriële aanpak”, zegt Vadalia. “Tarwe-eiwit heeft unieke visco-elastische eigenschappen waarmee we een technisch probleem kunnen oplossen. Bovendien is het biobased en introduceert daarmee circulariteit vanaf het begin. Ik hoop hiermee een goed zakelijk potentieel te creëren.”

Waterstof

Bob Weehuizen van Proton Ventures reageerde op een andere challenge, die van chemiebedrijf SABIC: ‘Waterstof duurzaam verwaarden’. Het gaat hier om het ontwikkelen van een toepassing voor restwaterstof die bij SABIC in Bergen op Zoom vrijkomt bij de chloorproductie. Momenteel wordt deze waterstof verbrand om warmte voor de processen te genereren, maar SABIC is op zoek naar een meer duurzame en rendabele toepassing. Volgens Weehuizen kan dat door er ammoniak (NH3) van te maken.

Impression NH3 production unit Proton Ventures

beeld: Proton Ventures

“De waterstof voor ammoniak wordt meestal gemaakt van aardgas, een fossiele grondstof. Dat is het goedkoopst, maar niet duurzaam. Als je restwaterstof kunt gebruiken, vermijd je veel CO2-uitstoot en hoef je alleen maar stikstof uit de lucht toe te voegen.” Het resultaat: ‘groene’ ammoniak die bijvoorbeeld is te verwaarden als grondstof voor de kunstmestproductie, als koolstofvrije brandstof voor bijvoorbeeld scheepvaart of om stikstofverbindingen (NOx) uit rookgassen te filteren.

BioVoice is volgens Weehuizen een mooie kans om een project bij SABIC uit te voeren en publiciteit te krijgen voor zijn bedrijf. Proton Ventures is al enkele jaren actief met het aanbieden van “small scall” ammonia production units en ontwikkelde ook zogeheten deNOx-technologie. “Wij hebben geen begeleiding nodig op technisch vlak, maar financiering en subsidies zijn voor ons natuurlijk wel interessant. Veel potentiële klanten hebben moeite om zonder subsidie (om) te schakelen.”

Videochat

In coronatijd vormde de begeleiding dit jaar wel een extra uitdaging. Die vond voornamelijk digitaal plaats. Vormde dat een drempel? Vadalia: “Het leek aanvankelijk een nadeel, maar scheelt veel reistijd.” Ook kon de begeleiding tijdens de zomermaanden gewoon doorgaan. Edwin Berends denkt dat het zelfs een voordeel was: “Videobellen maakte het mogelijk om veel vaker 1 op 1 contact te hebben dan mogelijk zou zijn bij meetings op locatie.”

BioVoice Challenge Weeks Digitale Sessie 2

beeld: BioVoice Challenge Weeks Digitale Sessie 2

Toekomst BioVoice

Ook na 2020 gaat het innovatiechallenge-programma BioVoice door. BioVoice en de Rabobank in Zuidwest-Nederland verlengden onlangs hun partnerschap zelfs tot en met 2022. Zij willen ook de komende twee jaar bijdragen blijven leveren, financieel in de vorm van innovatievouchers en inhoudelijk door mee te denken over de funding van de plannen. “Het BioVoice team heeft veel mkb’ers met een goed idee met succes begeleid en gecoacht naar een innovatiecontract met een regionaal grootbedrijf. Als Rabobank willen wij hier graag weer een steentje aan bijdragen”, zegt Joost Mulders (Accountmanager MKB Rabobank West-Brabant Noord). “Hiermee helpen we ondernemers hun toekomstkansen te ontwikkelen.”

BioVoice-programmamanager Bob Houpst is blij met het voortzetten van de samenwerking: “Er spreekt veel waardering en vertrouwen uit. Zo krijgen mkb’ers kansen om innovatieve ideeën te pitchen voor nieuwe biobased en circulaire producten én kan ze dat potentiële launching customers, financiële steun, coaching en begeleiding opleveren.”

 

•••

Bron: Agro & Chemie • Tekst Pierre Gielen

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta