Geen droom, maar een visie!

Een bruisende campus waar studenten, ondernemers en wetenschappers elkaar treffen. Een groene omgeving waar kennis wordt gedeeld, nieuwe bedrijven worden gestart, pilots worden gedraaid en innovaties op het gebied van water, energie en voedsel worden ontwikkeld. En een plek die in nauw contact staat met soortgelijke omgevingen in heel Zeeland. Vandaag, op World Dream Day, zou je dit dé droom van de Kenniswerf in Vlissingen kunnen noemen. Maar het is meer dan dat. Het is geen droom, het is een visie. Een realistisch scenario waar we vanuit Dockwize een stimulerende rol in spelen.

De Kenniswerf is nu al een mooie samenkomst van o.a. HZ, Scalda, Dockwize, Impuls en Innovatiepunt de KAAP. Het gebied blijft de komende jaren, mede dankzij een impuls vanuit de gemeente, ook nog volop in ontwikkeling. “Maar wat zou het mooi zijn als het niet bij deze kenniswerf blijft”, begint Dockwize-directeur Marlon Baarends, “maar dat het uitgroeit tot een volwaardige campus, onderdeel van een compleet Zeeuws ecosysteem van hotspots van kennis en ontwikkeling.”

Onderdelen zijn er al

De onderdelen van dit ecosysteem zijn er al, geeft Marlon aan. “Zeeland heeft nu al diverse hotspots in Vlissingen, Middelburg, Kruiningen/Yerseke, Terneuzen, net over de provinciegrens in Bergen op Zoom, maar ook over de grens in bijvoorbeeld Gent. Wanneer je al deze kennis- en innovatiepunten met elkaar verbindt, ontstaat er een uniek en krachtig systeem met enorme mogelijkheden voor studenten en bedrijven.”

Zo ziet het eruit

Marlon ziet al helemaal voor zich hoe het gaat werken. "Grote bedrijven die hun innovatieve projecten testen samen met startups, studenten en ervaren Zeeuwse mkb-bedrijven. Studenten die direct meewerken aan innovaties tijdens hun studie en vanuit dit systeem ook met hetzelfde gemak gebruikmaken van faciliteiten en expertise in bijvoorbeeld Terneuzen of Colijnsplaat. Startups die ontstaan vanuit onderzoek of juist aangetrokken worden door de projecten en bedrijven die elkaar inspireren door kennis en ervaring te delen.”

Vanaf morgen?

Je zou zeggen ‘goed idee, laten we morgen starten!’ en dat gebeurt ook, maar eenvoudig is het niet. “Hier is een sterke, gezamenlijke langetermijnvisie voor nodig, mede-ontwikkeld en gedragen door de belangrijke bedrijven in de regio, een investering in onderlinge relaties en financiële middelen. Maar het kan zeker. Dat geluid horen we ook van partijen van buiten Zeeland. Hen valt op dat er al heel veel gebeurt in Zeeland, vooral op het gebied van windenergie en water. Wat Zephyros bijvoorbeeld met zijn unieke testfaciliteiten in de KAAP doet, is een heel mooi voorbeeld. Mensen komen er van heinde en verre naartoe. Die aantrekkingskracht hebben we ook nodig om meer innovatieve startups aan te trekken.”

Groter denken en dóén

Van dit soort initiatieven moeten we nog meer aanjagen en uitbouwen, vindt Marlon. “We hebben met pilots al laten zien dat we tot veel in staat zijn. Nu moeten we een stap verder gaan en de kansen pakken die aan ons toegeschreven worden en die we ook zelf zien. Het Dockwize gebouw zit vol met startups, ondernemers in onze loodsen breiden uit en de KAAP trekt steeds meer bedrijven aan. Met onze challenges trekken we internationale startups aan en de ondernemersprogramma’s draaien goed. HZ en Scalda zijn bovendien met mooie ontwikkelingen bezig en leiden de professionals van de toekomst samen met bedrijven op. We moeten Zeeland nu als dé experimenteeromgeving neerzetten. Een plek waar mensen willen zijn en bij willen horen. Daarvoor moeten we boven ons huidige niveau uitstijgen, groter gaan denken en vooral dóén.”

We zijn er klaar voor!

Volgens Marlon is dit moment hét moment. “Je merkt het bij alle kennisinstellingen en bedrijvennetwerken om ons heen: we zijn er klaar voor om die volgende stap te zetten. Dockwize is dat zeker ook! We staan bekend om het spotten van trends en kansen, om deze daadkrachtig om te zetten in actie en partijen bij elkaar te brengen. We zien dat we in Zeeland een unieke formule hebben met korte lijnen, veel ruimte, inventieve bedrijven, ambitieuze studenten en een overheid die ontwikkeling toejuicht. Nu moeten we nóg beter verbinden en samen een duidelijke visie neerzetten en realiseren. Daar gaan we voor!”