Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk eHealth

In 2016 is het kennis- en innovatienetwerk eHealth, gericht op technologische innovatie in de zorg, van start gegaan.

Dit Kennis- en Innovatienetwerk is een steeds grotere rol gaan spelen in het bevorderen van samenwerking rond technologie in de zorg. Het is nu een netwerk met een breed draagvlak van organisaties uit de gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn diverse Zeeuwse gemeenten en onderwijsinstellingen betrokken bij het netwerk. De sector staat nu voor een aantal grote opgaven, zoals de vraag hoe de zorg betaalbaar en bereikbaar blijft voor de inwoners en hoe om te gaan met het grote aantal vacatures. Daarom menen de partners in het netwerk dat het moment is aangebroken om dit netwerk verder te ontwikkelen. Deelnemers aan het netwerk willen een volgende stap zetten naar gezamenlijke agenda-ontwikkeling. Tegelijk spreken zij ook de behoefte uit te willen verbreden. Het gaat dan niet alleen om technologische, maar ook om sociale innovatie. Het netwerk ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken.

 

Bron: Campus Zeeland