Zeeuwind innovatie challenge 2021

HERNIEUWBARE ENERGIE + LANDSCHAP

 

Wat kun je behalen? Wat zoeken wij? Programma  Beoordelingscriteria Aanmelden Jury Aanmeldingen

Waarom wordt deze challenge georganiseerd? 

Biodiversiteit en het voortbestaan van de aarde zijn voor Zeeuwind een groot goed. De opdracht is niet mis: er is door de overheid een CO2-reductie afgesproken van 49% in 2030, maar met de inspanningen van laatste 20 jaar zitten we pas op 10%. Als energiecoöperatie zetten we ons elke dag samen met onze 2.700 leden in voor de energietransitie. We zien als Zeeuwind helaas vaak dat er een tegenstelling wordt opgeworpen tussen wind-/zonne-energie (alternatieve energie-opwekking) aan de ene kant en behoud van het Zeeuwse landschap aan de andere kant. Wij zijn er juist van overtuigd dat de overstap naar energie uit duurzame bronnen dé manier is om dit landschap duurzaam te behouden. Dat is in de praktijk niet altijd makkelijk, maar het is een uitdaging die we graag aangaan. Zodat toekomstige generaties inwoners en bezoekers van Zeeland net zo van het kenmerkende Zeeuwse landschap kunnen genieten als wij nu doen. 

"Help ons de verbinding van ambitie naar de praktijk te maken"

Daarbij zoeken we de samenwerking met innovators en mensen of bedrijven met vernieuwende ideeën binnen en buiten Zeeland. Mensen en organisaties met oplossingen die de overstap op schone energie versnellen met instandhouding van het gevarieerde Zeeuwse landschap met haar kenmerkende vergezichten over robuuste natuurgebieden en erfgoed. Help ons de verbinding van ambitie naar de praktijk te maken: hoe kunnen we gemeenschappen in Zeeland met behulp van vernieuwende oplossingen stimuleren hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken én helpen een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap? 

 Challenge Vraag Zeeuwind Innovatie Challenge 20201

Wat kun je als deelnemer behalen? 

Word jij als deelnemer geslecteerd dan profiteer je van het volgende:

RONDE 1 | In de eerste ronde wordt een voorselectie uit alle aanmeldingen gemaakt. Deze selectie zal deelnemen aan de Challenge Weken en verschillende sessies, onder begeleiding van experts, volgen om hun propositie te  versterken. Deelnemers aan de Challenge Weken worden beloond met een voucher voor investering in de ontwikkeling van hun initiatief ter waarde van € 1.000,-*

RONDE 2 | In de tweede ronde presenteert de deelnemer zijn plannen aan de jury. De jury selecteert daaruit de initiatieven die een bijdrage van Zeeuwind winnen om pilots uit te voeren. Zeeuwindrijkt een totaalbedrag van € 30.000,-* aan vouchers uit aan deze initiatieven die het beste scoren op de criteria. Dit bedrag is op te delen in vouchers voor pilot-projectenOf er éépilot-project of meerdere pilot-projecten worden gekozen hangt af van de kwaliteit van de voorstellen in de finale. 

* de voucher van € 1.000,- kan besteed worden aan begeleiding tijdens de Challenge Weken 
**het bedrag wordt in vouchers uitgekeerd en is te besteden aan bijvoorbeeld begeleiding, specialisten, gebruik van labfaciliteiten tijdens de ontwikkeling van de oplossingen  

Wat zoeken wij? 

Zeeuwind is op zoek naar initiatieven die gemeenschappen (strategen, wijken en dorpen)in Zeeland met behulp van vernieuwende oplossingen stimuleren hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken én helpen een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap. Belangrijk is dat een initiatief de waarde van hernieuwbare energie en het Zeeuwse landschap combineert. Bestaande aanpakken, producten of diensten dragen vaak bij aan of hernieuwbare energie of het Zeeuwse landschap. In deze challenge zijn we op zoek naar vernieuwende oplossingen waarin deze twee waarden elkaar versterken. 

Initiatieven kunnen een dienst of een product zijn, of een aanpak met daarin verschillende diensten of producten. Daarbij kunnen initiatieven bij aanmelding in verschillende fasen van volwassenheid zijn, als het maar om meer dan een idee gaat. Dus: uitgewerkte plannen, prototype oplossingen (aanpak, dienst of product) of bewezen oplossingen (aanpak, dienst of product). Wie het initiatief aandraagt maakt niet uit, dat kunnen startende ondernemers, studenten, MKB’ers, bewoners(organisaties)of corporates zijn.  

Challenge Vraag Zeeuwind Innovatie Challenge 20201a

Wat zoeken we niet?

 • Oplossingen in de ideefase 
 • Beleidsoplossingen
 • Oplossingen waarin lokale gemeenschappen geen rol hebben (straat of buurtniveau)
 • Oplossingen op industriële schaal 

Programma.

Challenge Programma Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 tijdlijn


Januari - 25 maart: werving van aanmeldingen  

 • Maandag 8 - vrijdag 12 maart: online feedback sessies Vroege Vogels
 • Donderdag 25 maart: definitieve deadline aanmeldingen

April: selectie deelnemers Challenge Weken 

 • Dinsdag 20 april: bekendmaking deelnemers Challenge Weken door jury 

Mei-juni: Challenge Weken en bekendmaking vouchers 

 • Donderdag 6 mei: opstart-sessie  
 • Donderdag 20 mei: haalbaarheid en waarde propositie 
 • Donderdag 27 mei: validatie-sessie  

Donderdag 3 juni: uitreiking pilotprojecten en vouchers 

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname? 

Deelname staat open voor zowel particulieren als private partijen, er is geen rechtspersoon nodig voor een aanmelding. Startende ondernemers, scale-ups, studenten, mkb’ers, bewoners(organisaties) en corporates kunnen zich aanmelden. Van deelnemers die worden geselecteerd door de jury verwachten we een actieve deelname aan de onderdelen van de Challenge Weken die plaatsvinden in mei en juni(zie programma). 

Lees de overige voorwaarden hier

Op welke criteria worden inzendingen beoordeeld

Aanmeldingen voor de Challenge worden door een deskundige jury, onder voorzitterschap van Teus Baars directeur van Zeeuwind, beoordeeld. In het juryreglement staat beschreven hoe de jury tot een oordeel komt. De jury beoordeeld aanmeldingen op de volgende criteria:

De mate waarin een initiatief: 

 • bijdraagt aan het stimuleren van de opwekking of het gebruik van hernieuwbare energie (25%);
 • een bijdrage levert aan het Zeeuwse landschap (25%);
 • vernieuwend is in technologisch opzicht of in de gekozen aanpak (20%);
 • handelingsperspectief biedt aan gemeenschappen (straat of buurtniveau) in Zeeland (20%);
 • wordt gedragen door initiatiefnemers met eigenaarschap (10%).

 

Wat heb je nodig om je aan te melden? 

Tot donderdag 25 maart kunnen aanmeldingen worden ingediend voor deelname aan de Challenge. We vragen iedereen die deel wil nemen aan de Challenge om het volgende aan te leveren:

 • Ingevuld online aanmeldingsformulier met algemene informatie, informatie over het initiatief en de waarde-propositie zin (zie aanmeldformulier onder het kopje meedoen) 
 • Ingevulde conceptbegroting voor je initiatief (download hier een template in excel) 
 • (Optioneel) Visuele ondersteuning bij je aanmelding (video’s, foto’s of andere afbeeldingen) 

 

MEEDOEN ZEEUWIND INNOVATIE CHALLENGE 2021!

Heb jij een vernieuwende oplossing om hernieuwbare energie op te wekken of te gebruiken én helpt het een bijdrage te leveren aan het Zeeuwse landschap? Doe dan mee!

Voordat je begint met aanmelden:

 • Neem de tijd om het aanmeldformulier aandachtig in te vullen;
 • Zorg dat je de voorwaarden van de Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 hebt doorgenomen. Je leest ze hier.;
 • Zorg dat het deelnamereglement/spelregels Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 hebt bekeken en akkoord bent. Je leest ze hier.

Aanmelden voor de Zeeuwind Innovatie Challenge 2021 is niet meer mogelijk. Op 20 april worden de kandidaten die door gaan naar de Challenge weken bekend gemaakt!

 
Energiecoöperatie Zeeuwind  

Zeeuwind is een professionele coöperatie voor duurzame energie. Hun doel is het gebruik van zon, wind en andere duurzame energie-innovaties in Zeeland te bevorderen. Dankzij onze ruim 2.700 leden kunnen ze daarin investeren. Ook sluiten ze aan bij initiatieven van Zeeuwse bewoners en zoeken ze actief naar samenwerkingsverbanden. Want alleen samen kan de energietransitie versneld worden en zo de leefbaarheid in de Zeeuwse kernen vergroot worden.

Met ruim 2.700 leden is Zeeuwind sinds 1987 uitgegroeid tot één van de grootste energiecoöperaties van Nederland. De Zeeuwindleden zijn met name particulieren, maar ook alle dertien Zeeuwse gemeenten, een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn lid. 

 

Contact

Vragen over de challenge? Stel ze hier! 

 

•••

Aanmelden |  Voorwaarden | Jury | Aanmeldingen | Deelnemers Challenge WekenWinnaars | Veelgestelde vragen | Perskit